Paslaugos - 250533-2019

29/05/2019    S103    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Gamtinės dujos

2019/S 103-250533

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 102-248509)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ Spółka Akcyjna
Nacionalinis registracijos Nr.: 113-00-68-959
Adresas: ul. Topiel 12
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-342
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Patrycja Kostka
El. paštas: zamowienia@europolgaz.com.pl
Telefonas: +48 225867444
Faksas: +48 225867498

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.europolgaz.com.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usługi w zakresie utworzenia i utrzymywania Zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

Nuorodos numeris: 2019/002/ZP
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
09123000 Gamtinės dujos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i utrzymywania Zapasów obowiązkowych gazu ziemnego w ilościach wynikających z decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanym dalej „Prezesem URE”, weryfikującej wielkości ustalone przez Zamawiającego w rozumieniu Ustawy z dnia 16.2.2007 roku o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. 2018 r., poz. 1323 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą o zapasach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/05/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 102-248509

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: I.3
Yra:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platforma.eb2b.com.pl

Turi būti:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://europolgaz.eb2b.com.pl/

Dalies numeris: IV.2.7
Yra:

Platforma zakupowa dostępna pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl

Turi būti:

Platforma zakupowa dostępna pod adresem https://europolgaz.eb2b.com.pl/

VII.2)Kita papildoma informacija: