Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 2522-2019

04/01/2019    S3

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

2019/S 003-002522

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5 - Finance, BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Număr de referinţă: ENV.F.1/FRA/2018/0034
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al contractului-cadru va fi susținerea analizei economice a politicilor de mediu. Contractul va viza probleme care apar, dar care nu pot fi prevăzute în prezent în următoarele domenii:

— susținere în contextul analizei economice,

— susținere în contextul unei mai bune reglementări.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Licitație deschisă – Contract-cadru cu o durată de 48 de luni și un buget de 12 000 000 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Gestionarea generală a contractului-cadru / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Sarcinile ilustrative / Pondere: 60
Prețul - Pondere: a se vedea punctul II.2.14) de mai jos
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Publicat în anunțul de intenție JO 2018/S 056-123139 cu un titlu puțin diferit: Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin în contextul unei mai bune reglementări

Pondere - punctaj pentru ofertă X = (cel mai mic preț)/(prețul ofertei X) ×100 ×30% (ponderea prețului) + punctajul total pentru calitate (din 100) pentru toate criteriile de atribuire a ofertei X × 70 % (ponderea criteriilor de calitate)

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 214-489577
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:

Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Alte motive (întreruperea procedurii)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Anumiți potențiali ofertanți au primit informații în cadrul altei proceduri de achiziții publice paralele și separate a DG Mediu, disponibile doar pentru un anumit număr de societăți, ceea ce le poate oferi un avantaj necuvenit în ceea ce privește întocmirea ofertei. DG Mediu va revizui specificațiile tehnice, după caz și va relansa pe scurt procedura de achiziții publice pentru prezentul contract-cadru.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea termenului pentru introducerea unei căi de atac sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/12/2018