Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 253009-2014

Wyświetl widok skrócony

25/07/2014    S141

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 141-253009

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Podgórna 7, Osoba do kontaktów: Joanna Klimek, Jolanta Kudrawczuk, Zielona Góra65-057, Polska. Tel.: +48 684565404. Faks: +48 684565404. E-mail: przetargi@lubuskie.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2014, 2014/S 126-224859)

Przedmiot zamówienia:
CPV:50222000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

Zamiast: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Modernizacja pojazdu kolejowego typu 213Mc (SA133-007) przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4).”

Powinno być: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

„Modernizacja pojazdu kolejowego typu 218Mc (SA133-007) przy wykonaniu czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg poziomu utrzymania 4 (PU4).”