Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Paslaugos - 253768-2015

Pateikti glaustą rodinį

21/07/2015    S138

Belgija-Briuselis: DIGIT/R3/PO/2015/013 TOP2 telefonų operatorių skambučių centras

2015/S 138-253768

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, Išteklių valdymo ir optimizavimo direktoratas, IRT pirkimo ir sutarčių tvarkymo skyrius
Adresas: rue Belliard 28, biuras: 07/142
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: skyriaus vadovas Martin Bilbao
El. paštas: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960762
Faksas: +32 22957702

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/calls_running/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=973

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: informacinės technologijos.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
DIGIT/R3/PO/2015/013 TOP2 telefonų operatorių skambučių centras.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 5: Telekomunikacijų paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Briuselis su galimybe paslaugas pristatyti ne darbo vietoje, jei EK pastato politika pasikeis sutarties vykdymo eigoje.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 2
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Europos Komisijos skambučių centro („Infotel“) paslaugų teikimas.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

64214200 Telefonų skirstiklių paslaugos, 64216210 Pridėtinės vertės informacijos paslaugos, 64216120 Elektroninio pašto paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: taip
Ypatingų sąlygų aprašymas: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. pirkimo specifikacijas.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Mažiausia kaina
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
„DIGIT/R3/PO/2015/013 TOP2 telefonų operatorių skambučių centras“.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 63-109959 31.3.2015

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
4.9.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 9.9.2015 - 10:00

Vieta:

rue Belliard 28, 1049 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: dėl apsaugos ir organizacinių priežasčių daugiausia 1 konkurso dalyvio atstovas gali dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje. Susidomėję konkurso dalyviai turėtų pranešti šio atstovo vardą ir pavardę el. paštu Informatikos generaliniam direktoratui (el. pašto adresas digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) vėliausiai likus 2 darbo dienoms iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros. Šito nepadarius Informatikos generalinis direktoratas pasilieka teisę atsisakyti priėmimo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Pirkimo specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant klausimus ir atsakymus) galima gauti šiuo tinklavietės adresu:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=973

Pageidaujantys dalyviai gali registruotis tinklavietėje. Taip jie galės gauti informaciją iš e. viešojo pirkimo sistemos, kai bus prieinamas naujinys, susijęs su šiuo kvietimu dalyvauti konkurse.
Neužsiregistravusiems dalyviams rekomenduojama reguliariai apsilankyti tinklavietėje. Komisija neprisiima atsakomybės už tai, kad konkurso dalyviai bus nesužinoję papildomos, su šiuo konkursu susijusios informacijos, publikuojamos tinklavietėje.
Ši informacija nebus spausdinama. 2008 m. Informatikos generaliniam direktoratui buvo suteiktas EMAS sertifikatas, kuriuo palaikomas tausojantis požiūris į aplinką. EMAS yra aplinkosaugos vadybos ir audito sistema, savanoriška ES priemonė, kurią naudoja organizacijos, siekdamos pagerinti aplinkosaugos reikalavimų atitiktį.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai pranešama ieškovui, arba, jei nepranešama, nuo dienos, kai apie tai jam tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Informatikos generalinis direktoratas, Išteklių valdymo ir optimizavimo direktoratas, IRT pirkimo ir sutarčių tvarkymo skyrius
Adresas: 07/142 biuras, rue Belliard 28
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960762
Faksas: +32 22957702
Interneto adresas: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
8.7.2015