Roboty budowlane - 253798-2017

TITytułPolska-Kielce: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNr dokumentu253798-2017
PDData publikacji04/07/2017
OJDz.U. S125
TWMiejscowośćKIELCE
AUNazwa instytucjiGmina Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/06/2017
DTTermin25/07/2017
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110 - Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221119 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45223500 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45342000 - Wznoszenie ogrodzeń
OCPierwotny kod CPV45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111220 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112700 - Roboty w zakresie kształtowania terenu
45220000 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45221110 - Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45221113 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
45221119 - Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45223500 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233200 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233221 - Malowanie nawierzchi
45233222 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233252 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290 - Instalowanie znaków drogowych
45342000 - Wznoszenie ogrodzeń
RCKod NUTSPL721
IAAdres internetowy (URL)www.mzd.kielce.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE