Usługi - 256103-2014

Wyświetl widok skrócony

29/07/2014    S143

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje operacyjne), działania komunikacyjne dotyczące programu LIFE oraz inne działania powiązane

2014/S 143-256103

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.6.2014, 2014/S 111-195358)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, ENV.SRD.2 — Finanse, do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, BU 9, 01/05, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu


Uwaga:

Niniejszym informuje się oferentów, że dostępne będzie ogłoszenie o sprostowaniu instrukcji dla oferentów.