29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 256103-2014

Wyświetl widok skrócony

29/07/2014    S143

Belgia-Bruksela: Umowa ramowa o monitorowanie projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje operacyjne), działania komunikacyjne dotyczące programu LIFE oraz inne działania powiązane

2014/S 143-256103

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.6.2014, 2014/S 111-195358)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, ENV.SRD.2 — Finanse, do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, BU 9, 01/05, 1049Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu


Uwaga:

Niniejszym informuje się oferentów, że dostępne będzie ogłoszenie o sprostowaniu instrukcji dla oferentów.