Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 257816-2022

13/05/2022    S93

Slovenija-Ljubljana: Okoljske storitve

2022/S 093-257816

Obvestilo o naročilu – gospodarske javne službe

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5226406000
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Nives Nardin
E-naslov: nives.nardin@jhl.si
Telefon: +386 14740853
Telefaks: +386 14740880
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444198/Razpisna_dokumentacija.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13711
I.6)Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje obratovalnega monitoring emisij snovi v zrak in kakovosti zunanjega zraka

Referenčna številka dokumenta: JN-13711 (JPE-VOD-OK-81/22)
II.1.2)Glavna koda CPV
90700000 Okoljske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Monitoring zraka

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Monitoring zraka

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej razpisno dokumentacijo JPE-VOD-OK-81/22.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.6)Finančna zavarovanja:

Glej razpisno dokumentacijo JPE-VOD-OK-81/22.

III.1.8)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:

Glej razpisno dokumentacijo JPE-VOD-OK-81/22.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

Glej razpisno dokumentacijo JPE-VOD-OK-81/22.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej razpisno dokumentacijo JPE-VOD-OK-81/22.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/05/2022
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/08/2022

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.05.2022 12:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/05/2022