Storitve - 258507-2018

16/06/2018    S114    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Čiščenje stavb in vzdrževanje zelenih površin za Sodišče Evropske unije

2018/S 114-258507

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Sodišče Evropske unije
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Kontaktna oseba: Cour de justice de l'Union européenne — «Unité Gestion des bâtiments»
Telefon: +352 43032367
E-naslov: COJ-PRQ-17-019@curia.europa.eu
Šifra NUTS: LU000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://curia.europa.eu/

Internetni naslov profila kupca: https://curia.europa.eu/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3391
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Čiščenje stavb in vzdrževanje zelenih površin za Sodišče Evropske unije

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-17/019
II.1.2)Glavna koda CPV
90911200
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Čiščenje stavb in vzdrževanje zelenih površin za vse stavbe, prostore ter notranje in zunanje površine Sodišča Evropske unije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 19 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
77311000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Stavbe, zelene površine, prostori ter notranje in zunanje površine Sodišča Evropske unije v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Čiščenje stavb in vzdrževanje zelenih površin za vse stavbe, prostore ter notranje in zunanje površine Sodišča Evropske unije:

Postavka 1 – Osnovno čiščenje prostorov, stalne storitve čiščenja, služba za pomoč uporabnikom ter posredovanje v primeru snega in poledice;

Postavka 2 – Razno posebno čiščenje, ki poteka občasno („nizkofrekvenčno“);

Postavka 3 – Čiščenje zastekljenih površin fasad in streh;

Postavka 4 – Potrošni material in protiprašne preproge;

Postavka 5 – Storitve zatiranja škodljivcev;

Postavka 6 – Okoljsko upravljanje;

Postavka 7 – Zelene površine in urejanje zunanjih površin;

Postavka 8 – Storitve na zahtevo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 19 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Pogodba se 3‑krat samodejno podaljša, vsakič za obdobje 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora imeti potrebno pravno sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, ki jo zajema naročilo (vpis v ustrezni trgovski register ali register poklicev, vključenost v sistem socialne varnosti, vključenost v sistem DDV, dovoljenje za prebivanje itd.), v skladu z zakonodajo države, v kateri ima sedež.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 29/08/2018
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/09/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Sodišče Evropske unije, Rue du Fort Niedergrünewald, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, Luksemburg.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Osebe, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, se morajo najaviti po elektronski pošti na naslov, naveden v točki I.1, najpozneje do 16.7.2018 (17:00) po lokalnem času, pri čemer morajo predložiti ustrezno pooblastilo za zastopanje podjetja, ki oddaja ponudbo. Udeleži se lahko 1 sama oseba na podjetje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

April 2024.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

Predvidena sta 2 ogleda lokacije in informativna sestanka dne 7.8.2018 (10:00) in 9.8.2018 (10:00).

Za oddajo ponudbe je udeležba na enem od teh ogledov obvezna. Udeležba na obeh ogledih ni dovoljena.

Osebe, ki se želijo udeležiti ogleda lokacije, se morajo najaviti po elektronski pošti na naslov, naveden v točki I.1, najpozneje do 3.8.2018 (17:00) po lokalnem času, pri čemer morajo predložiti ustrezno pooblastilo za zastopanje podjetja, ki oddaja ponudbo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Evropski varuh človekovih pravic
Rue Wiertz
Bruxelles
1047
Belgija
Telefon: +33 388172313
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Predpisani rok Splošnega sodišča.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
11/06/2018