Servicii - 258520-2018

16/06/2018    S114

Belgia-Bruxelles: Studiu privind transpunerea de către Statele Membre a Directivei 2016/943 privind secretele comerciale

2018/S 114-258520

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 096-217890)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate F: Innovation and Advanced Manufacturing
Adresă: N105 9/023
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3462
E-mail: grow-dir-f-financial-team@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind transpunerea de către Statele Membre a Directivei 2016/943 privind secretele comerciale

Număr de referinţă: 690/PP/GRO/IMA/18/1133/10358
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestui studiu este de a asista Comisia în evaluarea transpunerii și punerii în aplicare de către statele membre a Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8.6.2016 privind protecția competențelor și informațiilor comerciale confidențiale ( secrete comerciale) împotriva achiziției, utilizării și divulgării ilegale a acestora („Directiva privind Secretele Comerciale“).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 096-217890

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: II.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
În loc de:

Durata în luni: 13

A se citi:

Durata în luni: 30

Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 11/07/2018
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 18/07/2018
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 13/07/2018
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 20/07/2018
Ora locală: 16:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

O versiune revizuită a specificațiilor tehnice a fost publicată pe eTendering