Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 258523-2018

Afișează vizualizare compactă

16/06/2018    S114

Belgia-Brussels: Cerere de scrisori de interes: furnizarea de echipamente și de diverse materiale tehnice (rafturi, utilaje și consumabile, echipamente de birou și echipamente de transport)

2018/S 114-258523


Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Parlamentul European, Plateau de Kirchberg, Boulevard Konrad Adenauer, 2929 Luxembourg, Luxemburg.

Punct(e) de contact: Direcția Logistică, Serviciul de atribuire a contractelor de achiziții publice, inlo.cft@ep.europa.eu

Adresă (adrese) internet

Adresa generală a autorității contractante (URL): http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408

Transmitere electronică a candidaturilor (URL): inlo.ami2018@ep.europa.eu

Alte informații pot fi obținute de la: punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior.
Caietul de sarcini și documentele suplimentare pot fi obținute la punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior.
Candidaturile trebuie transmise la: a se vedea Anexa A.III

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii de administrație generală
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu


Secțiunea II: Obiectul cererii de scrisori de interes

II.1)Denumirea atribuită cererii de scrisori de exprimare a interesului
Cerere de scrisori de interes: furnizarea de echipamente și de diverse materiale tehnice (rafturi, utilaje și consumabile, echipamente de birou și echipamente de transport)
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Bunuri
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Belgia, Franța, Luxemburg
Pentru informații detaliate privind codurile NUTS, vă rugăm să consultați:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/nuts

Cod NUTS: LU
Cod NUTS: FR
Cod NUTS: BE
II.3)Descrierea domeniilor acoperite de cererea de scrisori de interes
Cererea de scrisori de interes acoperă 4 domenii:
— domeniul 1– rafturi,
— domeniul 2 – utilaje și consumabile,
— domeniul 3 – echipamente de birou,
— domeniul 4 – echipamente de transport.
Fiecare domeniu este alcătuit din subdomenii. Documentele care pot fi descărcate indică modalitățile de candidatură, precum și domeniile și subdomeniile.
II.4)Informații privind loturile
Această cerere de scrisori de interes este împărțită în loturi: da
Ofertele trebuie depuse pentru 1 sau mai multe loturi
II.5)Informații privind subcontractarea
Este acceptată subcontractarea: da
Subcontractarea este autorizată doar pentru livrare și serviciul post-vânzare
II.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
Pentru informații complementare cu privire la vocabularul CPV, vizitați:

http://simap.ted.europa.eu/web/simap/cpv

Obiect principal: 39000000
Obiect suplimentar: 39131000
Obiect(e) suplimentar(e): 42000000, 30000000, 31000000, 34000000
Obiect suplimentar: 30190000
II.7)Informații complementare
Scopul cererii de scrisori de interes este de a crea o listă de candidați preselectați. Înscrierea pe listă nu implică niciun fel de obligație pentru autoritatea contractantă în ceea ce privește atribuirea ulterioară a unui contract.


Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Forma juridică care trebuie acordată asocierii furnizorilor, contractanților sau furnizorilor de servicii cărora li se poate atribui un contract
Grupurile de operatori economici sunt autorizate să depună oferte.
III.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecție sunt enumerate în documentul «I-Clauze administrative».
III.3)Competențe tehnice
Criteriile de selecție sunt enumerate în documentul «I-Clauze administrative».
III.4)Capacitatea profesională
Criteriile de selecție sunt enumerate în documentul «I-Clauze administrative».


Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
Restrânsă
IV.2)Motive de excludere
Vor fi excluși de la participarea la un contract candidații care:
(a) se află în stare de faliment sau fac obiectul unei proceduri de faliment, lichidare sau de administrare judiciară, de concordat preventiv sau alte măsuri similare, și-au suspendat activitatea economică sau fac obiectul unei proceduri în acest sens sau se află într-o situație similară care rezultă dintr-o procedură de aceeași natură în temeiul legilor sau reglementărilor naționale;
(b) au fost condamnați pentru un delict legat de conduita lor profesională printr-o hotărâre fără drept de recurs;
(c) au comis în conduita lor profesională greșeli grave;
(d) nu și-au respectat obligațiile de plată a contribuțiilor de asigurări sociale sau de achitare a impozitelor;
(e) s-au făcut vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de serviciul ordonator.
IV.3)Criterii de selecție
A se vedea punctul 2 din documentul «I-Clauze administrative».
IV.4)Informații administrative
IV.4.1) Numărul de referință al dosarului: 06B30/2018/M008
IV.4.2) Data de expirare a listei rezultate în urma acestei cereri de scrisori de interes:
Data de expirare a listei rezultate în urma cererii de exprimare a interesului: 11.6.2022
IV. 4.3) Termenul de depunere a candidaturilor: 11.3.2022
IV. 4.4) Limba (limbile) în care pot fi depuse candidaturile: orice limbă oficială a UE


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Prezentarea și depunerea candidaturilor

Dosarul de candidatură care poate fi descărcat face parte integrantă din cererea de manifestare a interesului. Dacă doriți să participați la această cerere de manifestare a interesului, depuneți-vă candidatura prin e-mail la următoarea adresă: inlo.ami2018@ep.europa.eu

VI.2)Informații complementare

Dosarul de candidatură este descărcabil la adresa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3408 precum și pe site-ul Parlamentului European la adresa http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm#tender_multi


Anexa B - Informații privind loturile

Lotul nr. 1 — Rafturi
1) Descriere succintă: acest lot este împărțit în subloturi (conform punctului 4 din documentul „II-dosarul de candidatură")
2) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
Obiect principal: 39000000
Obiect suplimentar: 39131000
3) Informații privind subcontractarea
Este acceptată subcontractarea: da
Lotul nr. 2— Utilaje și consumabile
1) Descriere succintă: acest lot este împărțit în subloturi (conform punctului 4 din documentul „II-dosarul de candidatură")
2) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
Obiect principal: 42000000
3) Informații privind subcontractarea
Este acceptată subcontractarea: da
Lotul nr. 3 — Echipamente de birou
1) Descriere succintă: acest lot este împărțit în subloturi (conform punctului 4 din documentul „II-dosarul de candidatură")
2) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
Obiect principal: 30000000
Obiect suplimentar: 30190000
3) Informații privind subcontractarea
Este acceptată subcontractarea: da
Lotul nr. 4 — Echipamente de transport
1) Descriere succintă: acest lot este împărțit în subloturi (conform punctului 4 din documentul „II-dosarul de candidatură")
2) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
Obiect principal: 31000000
Obiect suplimentar: 34000000
3) Informații privind subcontractarea
Este acceptată subcontractarea: da