Dostawy - 261824-2020

05/06/2020    S108

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2020/S 108-261824

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 1. Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Adres pocztowy: al. IX Wieków Kielc 3
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin
Adres pocztowy: Podzamcze 45
Miejscowość: Chęciny
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 45
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-736
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Artwińskiego 3
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Adres pocztowy: ul. Czerwona Góra 10
Miejscowość: Chęciny
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 6. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
Adres pocztowy: Czarniecka Góra 43
Miejscowość: Stąporków
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 7. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 5
Miejscowość: Morawica
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-026
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 8. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Karola Olszewskiego 2A
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 9. Uzdrowisko Busko-Zdrój spółka akcyjna
Adres pocztowy: ul. gen. F. Rzewuskiego 1
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 10. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu
Adres pocztowy: ul. dr. Zygmunta Schinzla 13
Miejscowość: Sandomierz
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 11. Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Gimnazjalna 41 B
Miejscowość: Końskie
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 12. Szpital Powiatowy w Chmielniku
Adres pocztowy: ul. Kielecka 1
Miejscowość: Chmielnik
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 13. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres pocztowy: ul. K. Szymanowskiego 11
Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 14. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
Adres pocztowy: ul. 11-go Listopada 78
Miejscowość: Staszów
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 12
Miejscowość: Kazimierza Wielka
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 16. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 17. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Adres pocztowy: ul. Radomska 70
Miejscowość: Starachowice
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 27-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 18. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Prosta 30
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-371
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 19. Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żelazna 35
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 25-014
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 20. Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 28
Miejscowość: Włoszczowa
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 29-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 21. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 22
Miejscowość: Pińczów
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 28-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Adamczyk
E-mail: marzena.adamczyk@sejmik.kielce.pl
Tel.: +48 413421901
Faks: +48 413445723
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.swietokrzyskie.pro/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu informatycznego

Numer referencyjny: OK-III.272.1.62.2019
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem sprzętu informatycznego u wskazanych partnerów projektu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1D do SIWZ „Wykaz lokalizacji dostaw i zestawienie ilościowe”.

2. Zamówienie realizowane będzie w dwóch częściach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub dwie części):

a) cześć I – dostawa sprzętu komputerowego;

b) część II – dostawa urządzeń drukujących.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
30213100 Komputery przenośne
30213200 Komputer tablet
30237200 Akcesoria komputerowe
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby partnerów – obszar województwa świętokrzyskiego, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cześć I – dostawa sprzętu komputerowego:

1. zestaw komputerowy typ 1 – 291;

2. zestaw komputerowy typ 2 – 62;

3. komputer stacjonarny AIO – 73;

4. laptop typ 1 – 65;

5. laptop typ 2 – 4;

6. laptop typ 3 – 1;

7. tablet typ 1 – 27;

8. tablet typ 2 – 2;

9. zestaw do telekonferencji typ 1 – 11;

10. zestaw do telekonferencji typ 2 – 12;

11. zasilacz UPS do komputera stacjonarnego – 20;

12. wózek mobilny – 40;

13. pakiet biurowy – 265;

14. antywirus – pakiet dla 100 użytkowników oraz 5 serwerów – 1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1A do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu/urządzenia wskazanego w „formularzu cenowym” (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego oraz:

a) zestaw komputerowy typ 1:

­1) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku – min. 1 700 pkt w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego Rating (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2014),

2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania komputerów z systemem równoważnym – certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

b) zestaw komputerowy typ 2 i komputer stacjonarny AIO:

­1) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku – min. 2 100 pkt w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego Rating (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2014),

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania komputerów z systemem równoważnym – certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

c) laptop typ 1 i typ 2:

­1) wynik testów (w postaci pliku pdf) opublikowany na stronie konsorcjum BapCo – tzw. Full Disclosure Reports, potwierdzający wydajność całego oferowanego laptopa (Rating) min. 1 450 pkt w teście BAPCoMobileMark® 2014 oraz czas pracy na bateriach (MobileMark 2014 Battery Runtime) wyrażony w minutach nie mniej niż 600 w teście BAPCoMobileMark® 2014,

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania laptopów z systemem równoważnym – certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

d) laptop typ 3:

­1) wynik testów (w postaci pliku pdf) opublikowany na stronie konsorcjum BapCo – tzw. Full Disclosure Reports, potwierdzający wydajność całego oferowanego laptopa (Rating) min. 2 000 pkt w teście BAPCoMobileMark® 2014 oraz czas pracy na bateriach (MobileMark 2014 Battery Runtime) wyrażony w minutach nie mniej niż 800 w teście BAPCoMobileMark® 2014,

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania laptopów z systemem równoważnym – certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

e) tablet typ 2 z klawiaturą:

1) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 lub w przypadku zaoferowania laptopów z systemem równoważnym – certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem operacyjnym;

f) zestaw do telekonferencji typ 1 i typ 2 – komputer typu mini PC:

­1) wynik testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany komputer wymaganego wyniku – min. 600 pkt w teście SYSmark® 2014 wyniku całkowitego Rating (wynik w postaci wydruku z programu Sysmark 2014),

­2) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli laptopów z systemem operacyjnym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie w części udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość zamówienia wskazana w pkt II.2.6 dotyczy najszerszego okresu gwarancji, który podlega ocenie punktowej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000 Sprzęt peryferyjny
30232110 Drukarki laserowe
30216110 Skanery komputerowe
30174000 Maszyny produkujące etykiety
30216130 Czytniki kodu kreskowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziby partnerów – obszar województwa świętokrzyskim

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa urządzeń drukujących:

1. drukarka A4 mono – 37;

2. urządzenie wielofunkcyjne A4 mono – 20;

3. urządzenie wielofunkcyjne A3 mono – 2;

4. skaner dokumentów – 5;

5. drukarka kodów kreskowych – 8;

6. czytnik kodów kreskowych typ 1 – 44;

7. czytnik kodów kredkowych typ 2 – 12.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1B do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentacji/specyfikacji technicznej udostępnionej przez producenta każdego zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu/urządzenia wskazanego w „formularzu cenowym” (wydruki ze stron producentów, kopie kart katalogowych producentów, oświadczenia producentów), potwierdzającej spełnianie wymagań Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „InPlaMed WŚ”) realizowanego z Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, nr projektu RPSW.07.01.00-26-0042/17.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wartość zamówienia wskazana w pkt II.2.6 dotyczy najszerszego okresu gwarancji, który podlega ocenie punktowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 207-504001
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa urządzeń drukujących

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że:

1) termin związania ofertą wskazany w pkt IV.2.6) ogłoszenia, tj. 2 miesiące od ustalonej daty składania ofert odpowiada 60 dniom liczonym od ustalonej daty składania ofert;

2) zgodnie z art.24 aa. ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysokość ustalona została na kwotę:

— dla części I – 39 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

— dla części II – 3 600 PLN (słownie złotych: trzy tysiące sześćset złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

3. Wadium musi być wniesione przez Wykonawców przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego (moment uznania konta Zamawiającego).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wg danych:

Nazwa banku i nr konta Zamawiającego:

PKO Bank Polski S.A. – 09 1020 2629 0000 9002 0342 7002.

Nazwa i adres Zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, POLSKA.

Tytuł wpłaty:

Wadium – przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego – część nr ...

6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 lit. b–e musi wskazywać przedmiot zamówienia i zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. Dokument taki musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze jego żądanie, kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Wadium w formie niepieniężnej musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium należy złożyć w sposób określony w rozdziale X SIWZ, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza przesłania skanu gwarancji opatrzonego podpisem elektronicznym Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem” w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty dla danej części zamówienia.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

5. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020