Servicii - 264188-2019

07/06/2019    S109

Belgia-Bruxelles: Servicii de exploatare, întreținere, dezvoltare, asistență și consultanță pentru software-ul CMMS / COSWIN pentru clădirile Parlamentului European în locațiile BE, LU și FR

2019/S 109-264188

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2018/S 140-319301)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://europarl.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de exploatare, întreținere, dezvoltare, asistență și consultanță pentru software-ul CMMS / COSWIN pentru clădirile Parlamentului European în locațiile BE, LU și FR

Număr de referinţă: 06A0010-2017-M043
II.1.2)Cod CPV principal
48421000 Pachete software de gestionare a instalaţiilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.10.2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene, Parlamentul European a decis lansarea prezentului anunț de participare pentru acoperirea serviciilor de exploatare, întreținere, dezvoltare, asistență și consultanță pentru software-ul CMMS / Coswin pentru clădirile ocupate sau care urmează să fie ocupate de Parlamentul European în locațiile Bruxelles (Belgia), Luxemburg (Luxemburg) și Strasbourg (Franța).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/06/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 140-319301

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: V.2.1)
Lot nr.: 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Data încheierii contractului:
În loc de:
Data: 23/05/2018
A se citi:
Data: 02/07/2018
VII.2)Alte informații suplimentare: