darbai - 26836-2021

20/01/2021    S13

Rumunija-Bukareštas: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2021/S 013-026836

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Darbai

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 240-592378)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Compania Națională de Investiții S.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: 14273221
Adresas: Piața Națiunilor Unite nr. 9
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Ioana-Roxana Trapiel
El. paštas: daniel.popescu@cni.ro
Telefonas: +40 213167383 / 213167384
Faksas: +40 213167381
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.cni.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții „Construire cămin studențesc – Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”

Nuorodos numeris: 14273221_2020_PAAPD1105549
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Construire cămin studențesc –Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, str. Titu Maiorescu nr. 15, județul Iași”.

Valoarea estimata este de 32 209 135,74 RON, fara TVA, si este compusa din:

— cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii nr. 10/1995, DTAC, PT DE, DTOE, asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect as-built si altele conform prevederilor caietului de sarcini) cap. 3 – 1 059 845,24 RON;

— cheltuieli pentru investitia de baza cap. 4: 30 502 539,75 RON, din care subcap. 4.1 „Constructii si instalatii” – 25 637 578,39 RON, subcap. 4.2 „Montaj utilaj tehnologic” – 232 451,36 RON, subcap. 4.3 „Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj” – 2 850 960 RON, subcap. 4.5 „Dotari” – 1 781 550 RON;

— capitolul 5 „Alte cheltuieli” – 646 750,75 RON din care subcapitolul „Lucrari de constructii” 5.1.1.– 517 400,60 RON si 5.1.2 „Cheltuieli conexe organizarii santierului” – 129 350,15 RON.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 24 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta stabileste ca termenul-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 18-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 240-592378

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Yra:
Data: 21/01/2021
Turi būti:
Data: 03/02/2021
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Condiții de deschidere a ofertelor
Yra:
Data: 21/01/2021
Turi būti:
Data: 03/02/2021
Dalies numeris: IV.2.6)
Keistino teksto vieta: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Yra:
Data: 21/01/2022
Turi būti:
Data: 03/02/2022
VII.2)Kita papildoma informacija: