Paslaugos - 269605-2015

Pateikti glaustą rodinį

01/08/2015    S147    Europos Komisija - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: Vertinimo rėmimo paslaugų darbo grupė

2015/S 147-269605

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas, R.5 skyrius – Finansai, sutartys, auditas
Adresas: rue de la Loi 41, biuras 03/030
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Kam: Jean-Hervé Ramat
El. paštas: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas
Adresas: rue de la Loi 41
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas
Adresas: rue de la Loi 41
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Interneto adresas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Kita: paslaugos, susijusios su ES išorės pagalbos teikimu.
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Vertinimo rėmimo paslaugų darbo grupė.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: visos šalys.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su viešąja sutartimi
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Konkurso tikslas – įsteigti vertinimo rėmimo paslaugų darbo grupę, kuri teiktų techninę ir administracinę paramą Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato užduočių vadovams būstinėje ir ES delegacijose planuojant, valdant ir platinant / naudojant išorės pagalbos programų vertinimus.
Vertinimo rėmimo paslaugų darbo grupei vadovaus Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato vertinimo skyrius.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

75100000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
4 000 000 EUR (2 000 000 EUR 24 mėnesių sutarčiai, atnaujinamai kartą).
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 1
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 24 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Žr. pirkimo dokumentus.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Žr. pirkimo dokumentus.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo dokumentus.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: žr. pirkimo dokumentus.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: žr. pirkimo dokumentus.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Žr. pirkimo dokumentus.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Žr. pirkimo dokumentus.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
EuropeAid/137406/DH/SER/TPS.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 125-228602 2.7.2015

IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
28.9.2015 - 23:59
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
Kita: pageidautina anglų kalba siekiant palengvinti procesą.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 5.10.2015 - 15:00

Vieta:

Europos Komisija, Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD, R5 skyrius, rue de la Loi 41, 1049 Briuselis, BELGIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: tinkamai įgalioti asmenys, kurie atstovauja konkurse dalyvaujančioms įmonėms, apie dalyvavimą iš anksto, likus bent 1 savaitei iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros, pranešus el. paštu (žr. I.1 dalį).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
VI.3)Papildoma informacija

Dalyvavimo sąlygos (tinkamumo dalyvauti, šalinimo ir atrankos kriterijai), sutarties skyrimo kriterijai bei jų lyginamoji vertė yra išsamiai nurodyti techninėje užduotyje. Pasiūlymų teikimo būdai yra išsamiai nurodyti kvietime pateikti pasiūlymus. Teikiant pasiūlymus bus naudojamos privalomos formos. Visus šiuos dokumentus galima rasti pirkimo dokumentuose šiuo adresu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1005 (kortelėje „Document library“).

VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija jam tampa žinoma. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.7.2015