Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 270623-2019

12/06/2019    S111    Parlamentul European - Servicii - Concesiune de servicii - Procedura de atribuire a contractului de concesiune 

Belgia-Bruxelles: Concesionarea spațiilor bancare din interiorul clădirilor Altiero Spinelli și Paul Henri SPAAK ale Parlamentului European de la Bruxelles

2019/S 111-270623

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Direction des Infrastructures — contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.europarl.europa.eu

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4553
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09P014
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: FR

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.europarl.europa.eu

I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Concesionarea spațiilor bancare din interiorul clădirilor Altiero Spinelli și Paul Henri SPAAK ale Parlamentului European de la Bruxelles

Număr de referinţă: 06A0010/2019/M005
II.1.2)Cod CPV principal
66100000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Concesionarea spațiilor bancare din interiorul clădirilor Altiero Spinelli și Paul Henri Spaak din Bruxelles.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 1 — sucursala nr. 1: 125 m2 în galeria interioară a parterului clădirii Spinelli

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66100000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concesionarea sucursalei bancare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 84
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2 — sucursala nr. 2: 120 m2 în galeria interioară a parterului clădirii Spinelli

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66100000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concesionarea spațiilor bancare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 84
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 3 — sucursala nr. 3: 85 m2 în clădirea Paul-Henri Spaak

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66100000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE
Locul principal de executare:

Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Concesionarea spațiilor bancare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 48
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

Participarea la această procedură de invitație la licitație este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din statele membre ale Uniunii Europene, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din țări terțe care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice care le conferă acces la contractul care face obiectul acestei invitații la licitație, în baza condițiilor prevăzute în respectivul acord.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informaţii privind concesiunile rezervate
III.2)Condiţii legate de concesiune
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a concesiunii:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea concesiunii

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 15/07/2019
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2026.

VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: FR — 67000
Țară: Franţa

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2019