Storitve - 272608-2016

06/08/2016    S151

Luksemburg-Luxembourg: Zbiranje, potrjevanje in razširjanje statističnih podatkov iz držav, ki se pripravljajo na pristop, in držav ESP

2016/S 151-272608

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Pieter Everaers
E-naslov: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-36847
Telefaks: +352 4301-32139
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Eurostat
Poštni naslov: Unit A.5 — (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet Building, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2920
Država: Luksemburg
E-naslov: ESTAT-A3-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Telefaks: +352 430132139
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Statistika.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zbiranje, potrjevanje in razširjanje statističnih podatkov iz držav, ki se pripravljajo na pristop, in držav ESP

Referenčna številka dokumenta: ESTAT/A/2016/011.
II.1.2)Glavna koda CPV
79330000 Statistične storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zbiranje, potrjevanje in razširjanje statističnih podatkov iz držav, ki se pripravljajo na pristop, in držav ESP.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 860 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zbiranje podatkov in razširjanje statističnih podatkov iz držav, ki se pripravljajo na pristop, in držav ESP

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilj tega razpisa je zbiranje podatkov in posodobitev dostopnih podatkov za države, ki se pripravljajo na pristop, in države ESP v javni podatkovni zbirki Eurostata (Eurobase) in publikacijah. Dodatne informacije so na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 660 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 38
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagotavljanje statističnih storitev za paritete kupne moči (PKM) za Gruzijo in Ukrajino

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega projekta je vzpostaviti paritete kupne moči (PKM) za Gruzijo in Ukrajino za referenčno leto 2017, in sicer za namen faze programa mednarodne primerjave (international comparison programme – ICP) v letu 2017. Dodatne informacije so na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/09/2016
Lokalni čas: 16:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/10/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Eurostat, room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri tem odpiranju ponudb je lahko prisoten 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Odboru za odpiranje je treba predložiti pisno dovoljenje, ki ga je podpisal ponudnik ali njegov ustrezno pooblaščeni zastopnik.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/07/2016