Storitve - 273618-2017

15/07/2017    S134

Belgija-Bruselj: Akademska mreža za izvedbo raziskovalnih storitev v zvezi z vprašanji pravic do državljanstva Unije in povezanimi politikami

2017/S 134-273618

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/04 Programme Management
Poštni naslov: Office MO59 04/21
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: just-04-cft@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2562
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2562
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Akademska mreža za izvedbo raziskovalnih storitev v zvezi z vprašanji pravic do državljanstva Unije in povezanimi politikami.

Referenčna številka dokumenta: JUST/2016/RCIT/PR/RIGH/0078.
II.1.2)Glavna koda CPV
73000000 Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je vzpostaviti mrežo akademikov („mreža“), ki bo Komisiji zagotavljala neodvisne nasvete in raziskave o državljanstvu Evropske unije in povezanih pravicah, vključno z njihovim uveljavljanjem v državah članicah. Glavni cilj je zagotoviti specifično strokovno znanje v okviru Poročila o državljanstvu Komisije EU 2019 in evropskih volitev leta 2019.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 380 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79410000 Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega naročila je vzpostaviti mrežo akademikov („mreža“), ki bo Komisiji zagotavljala neodvisne nasvete in raziskave o državljanstvu Evropske unije in povezanih pravicah, vključno z njihovim uveljavljanjem v državah članicah. Glavni cilj je zagotoviti specifično strokovno znanje v okviru Poročila o državljanstvu Komisije EU 2019 in evropskih volitev leta 2019. V prvem letu bosta v okviru naročila zagotovljena 2 raziskovalna izdelka in največ 5 kratkih ad hoc sporočil, pri čemer se lahko naročilo pod enakimi pogoji dvakrat podaljša (tj. lahko traja 3 leta).

Mreža bo zagotovila forum, namenjen razpravi o raziskavah, naročenih na tem področju, določeno infrastrukturo za razvoj, razširjanje in uporabo teh raziskav in vzpostavitev specifičnega koordiniranega programa raziskovalnih projektov. Ponudniki naj v svojih ponudbah obrazložijo sinergije in dodano vrednost, ki jih bo ponudila njihova mreža. Mrežo bo sestavljala trajna skupina, ki bo oblikovalcem politik EU zagotovila pomoč pri raziskavah o državljanstvu EU. Predvideno je, da se bo to politično področje v prihajajočih letih močno razvilo, zato mora biti v skladu s političnim okvirjem, uvodoma opredeljenim zgoraj, in splošnimi cilji glede doprinosa k izdaji Poročila o državljanstvu iz leta 2017, pripravi poročila za leto 2019 v skladu s členom 25 PDEU in k pripravam na evropske volitve 2019 mreža opremljena na način, ki ji omogoča udejstvovanje na področju pravic do državljanstva EU, ki še ni podrobno opredeljeno.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 380 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo traja 1 leto od datuma podpisa in se lahko dvakrat podaljša.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Delovni program za leto 2016 in financiranje za izvedbo programa za pravice, enakost in državljanstvo.
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/08/2017
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 31/08/2017
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

rue Montoyer, 1040 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glej internetni naslov v oddelku I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/07/2017