Prekės - 275980-2019

13/06/2019    S112

Lenkija-Katowice: Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys

2019/S 112-275980

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 104-253959)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22A Katowicki
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Elżbieta Fogt
El. paštas: e.fogt@pgg.pl
Telefonas: +48 327161474
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa części zamiennych do obudów ścianowych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny (nr grupy 295-27-17)

Nuorodos numeris: 511902272
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43600000 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę części zamiennych do obudów ścianowych KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/06/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 104-253959

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 17/06/2019
Vietos laikas: 08:45
Turi būti:
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 08:45
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 15/08/2019
Turi būti:
Data: 16/08/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 17/06/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 18/06/2019
Vietos laikas: 09:00
VII.2)Kita papildoma informacija: