Storitve - 276176-2019

14/06/2019    S113    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Irska-Dublin: Zagotavljanje zunanjih podpornih storitev za izvedbo infrastrukturnih projektov na področju IKT

2019/S 113-276176

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Eurofound – Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Poštni naslov: Wyattville Road
Kraj: Co Dublin
Šifra NUTS: IE061
Poštna številka: D18 KP65
Država: Irska
Kontaktna oseba: Lidia Jankowska
E-naslov: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefon: +353 12043100
Telefaks: +353 12826456

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Internetni naslov profila kupca: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4999
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: socialna politika

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje zunanjih podpornih storitev za izvedbo infrastrukturnih projektov na področju IKT

Referenčna številka dokumenta: 171904/5113
II.1.2)Glavna koda CPV
51611000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Eurofound potrebuje naročilo storitev, ki bo njegov oddelek IKT podprlo pri izvajanju številnih projektov na področju infrastrukture, razvoja, mreženja in aplikacij/sistemov IKT za obdobje do 4 let.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72260000
72250000
72240000
72220000
72100000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE061
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih Eurofounda v Dublinu in/ali v prostorih naročnika, kjer bo ustrezno.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Okvirno naročilo zajema zagotavljanje zunanjih podpornih storitev za izvedbo Eurofoundovih infrastrukturnih projektov na področju IKT v 4-letnem obdobju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kot je navedeno v razpisnih specifikacijah (točka 5.4 dela B). / Ponder: 60
Cena - Ponder: 40
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ni navedeno

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/08/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/08/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Eurofoundovi prostori, soba LH 13.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja se lahko udeleži 1 oseba, ki zastopa ponudnika; sodelovanje bo omejeno na vlogo opazovalca. Če se nameravate udeležiti odpiranja ponudb, prosimo, da o tem vnaprej obvestite Lidio Jankowsko.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

4 leta

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Upoštevajte, da je lokalni čas v zvezi z rokom za prejem posredovanih ponudb v tem primeru mišljen kot lokalni čas v Bruslju.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/06/2019