Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 276180-2020

TITytułPolska-Łódź: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
NDNumer publikacji ogłoszenia276180-2020
PDData publikacji15/06/2020
OJNumer wydania Dz.U. S114
TWMiejscowość nabywcyŁÓDŹ
AUNazwa urzędowa nabywcyCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany12/06/2020
DTTermin składania ofert20/07/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)38500000 - Aparatura kontrolna i badawcza
38433000 - Spektrometry
38000000 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
30200000 - Urządzenia komputerowe
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL711
IAAdres internetowy (URL)https://cbmim.ezamawiajacy.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE