Servicii - 281206-2019

18/06/2019    S115

Portugalia-Lisabona: Contract pentru serviciul de date ale sistemului de identificare automată prin satelit (SAT-AIS)

2019/S 115-281206

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
Persoană de contact: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN62019@emsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4917
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract pentru serviciul de date ale sistemului de identificare automată prin satelit (SAT-AIS)

Număr de referinţă: EMSA/OP/6/2019
II.1.2)Cod CPV principal
35631200 Sateliţi de observaţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Prin achiziționarea unui feed global de date SAT-AIS în timp real, EMSA intenționează să continue furnizarea serviciilor de date SAT-AIS utilizatorilor săi.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72319000 Servicii de furnizare de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contractantul trebuie să presteze 4 tipuri de servicii:

— licență pentru furnizarea de feed-uri globale de date SAT-AIS pentru utilizatorii EMSA,

— licență pentru furnizare de feed-uri globale S2S de date SAT-AIS pentru statele membre ale UE,

— licență pentru furnizare de feed-uri de date SAT-AIS pentru un anumit AOI,

— suport tehnic — configurarea serviciilor, testarea și validarea, întreținerea serviciului, raportarea și furnizarea serviciilor de date SAT-AIS.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/08/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/03/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/08/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALIA.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
11/06/2019