Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Blago - 281579-2022

Submission deadline has been amended by:  348551-2022
27/05/2022    S102

Nemčija-Karlsruhe: Krilo M – ogrevanje in prezračevanje glavne konstrukcije krila M

2022/S 102-281579

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Skupno raziskovalno središče (JRC), JRC.G — Nucleare Überwachung und Sicherheit (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Poštni naslov: PO Box 2340
Kraj: Karlsruhe
Šifra NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Poštna številka: 76125
Država: Nemčija
E-naslov: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11161
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: raziskovalni inštitut

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Krilo M – ogrevanje in prezračevanje glavne konstrukcije krila M

Referenčna številka dokumenta: JRC/KRU/2022/OP/1063
II.1.2)Glavna koda CPV
44620000 Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Krilo M – ogrevanje in prezračevanje glavne konstrukcije krila M

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
44620000 Radiatorji za centralno ogrevanje, kotli in njihovi deli
39715200 Oprema za ogrevanje
39717000 Ventilatorji in klimatske naprave
42943400 Hladilni in hladilni/grelni cirkulatorji
42512300 Naprave za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

JRC Karlsruhe

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

NEMČIJA

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glavna konstrukcija v okviru projekta v zvezi z novo stavbo krila M je skoraj končana. Vendar se lahko nadaljnja gradnja stavbe trenutno nadaljuje šele, ko bodo najdeni izvajalci in ko bo z njimi sklenjena pogodba. Da bi se izognili škodi, ki je posledica vremenskih razmer, je treba stavbo ogrevati in tako preprečiti prenizke temperature notranjih sten pozimi ter kondenzacijo toplega vlažnega zraka na stenah naslednjo pomlad/poletje. Ukrep je treba sprejeti za zaščito že nameščenih sestavnih delov (delov prezračevalnih vodov, plinovoda, premazov ali barve, sten, stropov in tal).

Naročilo zajema naslednje naloge: Namestitev in vzdrževanje prezračevalnih in ogrevalnih enot, vključno z dodatki in opremo za prezračevanje in ogrevanje konstrukcije krila M. Oprema se najame in izvajalec je odgovoren za delovanje, vzdrževanje in redno servisiranje ter dobavo kurilnega olja.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2022/S 072-191018
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 04/07/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/07/2022
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo v elektronski obliki na datum in ob času, ki sta navedena v obvestilu. Odpiranja se je mogoče udeležiti osebno ali prek videokonference.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu, navedenem v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/05/2022