Paslaugos - 28647-2021

20/01/2021    S13

Lenkija-Varšuva: Fotogrametrijos paslaugos

2021/S 013-028647

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 252-636777)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Adresas: ul. Wspólna 2
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 00-926
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Konrad Chądzyński
El. paštas: dyr.generalny@gugik.gov.pl
Telefonas: +48 225631333
Faksas: +48 226283467
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.gugik.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Pozyskanie danych wysokościowych

Nuorodos numeris: BDG-ZP.2610.34.2020.GI
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71355100 Fotogrametrijos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla 2 778 arkuszy mapy w skali 1:5000 Produktów LIDAR w Standardzie 1 co wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości minimum 4 pkt/m2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

— część 1 obejmująca 733 arkuszy w skali 1:5000;

— część 2 obejmująca 753 arkuszy w skali 1:5000;

— część 3 obejmująca 581 arkuszy w skali 1:5000;

— część 4 obejmująca 711 arkuszy w skali 1:5000.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 252-636777

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Keistino teksto vieta: Krótki opis
Yra:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:

(...)

Turi būti:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

(...)

Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. (...)

Turi būti:

Otwarcie ofert następuje poprzez witrynę internetową miniportal.uzp.gov.pl (...)

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 02/02/2021
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 05/02/2021
Vietos laikas: 12:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 02/02/2021
Vietos laikas: 14:00
Turi būti:
Data: 05/02/2021
Vietos laikas: 14:00
VII.2)Kita papildoma informacija: