Storitve - 288649-2019

21/06/2019    S118

Luksemburg-Luxembourg: Študija o oceni učinka seznama naborov podatkov velike vrednosti, ki jih morajo države članice zagotoviti v skladu z direktivo o informacijah javnega sektorja – SMART 2019/0025

2019/S 118-288649

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate G: Data, Unit G1: Data Policy and Innovation
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2557
Država: Luksemburg
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4676
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o oceni učinka seznama naborov podatkov velike vrednosti, ki jih morajo države članice zagotoviti v skladu z direktivo o informacijah javnega sektorja – SMART 2019/0025

Referenčna številka dokumenta: SMART 2019/0025
II.1.2)Glavna koda CPV
79311410 Ocena ekonomskega učinka
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

V prenovljeni različici direktive o informacijah javnega sektorja so določeni sprejetje izvedbenega akta Komisije v zvezi z določitvijo seznama naborov podatkov velike vrednosti, ki jih hranijo organi javnega sektorja in javna podjetja, in pogoji za njihovo ponovno uporabo v EU. Te nabore podatkov je treba brezplačno dati na voljo za ponovno uporabo prek aplikacijskega programskega vmesnika, in sicer v strojno berljivem formatu in po možnosti v obliki množičnega prenosa.

Študija bo podprla oceno učinka, na katerem bo temeljil izvedbeni akt. Izvajalec bo:

(1) opredelil posebne nabore podatkov, bi jih bilo treba vključiti na seznam naborov podatkov velike vrednosti, v vseh državah članicah;

(2) analiziral potencialne učinke brezplačnega zagotavljanja naborov podatkov velike vrednosti za ponovno uporabo na organe javnega sektorja in javna podjetja ter trge, na katerih delujejo;

(3) opredelil in količinsko določil socialno-ekonomske koristi in učinke opredeljenih naborov podatkov ter njihove možnosti za uporabo v zvezi z umetno inteligenco;

(4) zagotovil pomoč pri organizaciji in analizi rezultatov javnih razprav in posvetovanj o naborih podatkov velike vrednosti.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79300000 Tržne in ekonomske raziskave; javnomnenjske raziskave in statistični podatki
79310000 Storitve tržnih raziskav
79314000 Študija izvedljivosti
79419000 Storitve ocenjevanja in svetovanja
79330000 Statistične storitve
79312000 Storitve testiranja trgov
72222000 Storitve strateške revizije in načrtovanja na področju informacijskih sistemov ali tehnologij
79000000 Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost
79210000 Računovodske in revizorske storitve
79311300 Storitve analize anket
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

instrument za povezovanje Evrope

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/09/2019
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/06/2019