Usługi - 290024-2020

TITytułPolska-Jarosław: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
NDNr dokumentu290024-2020
PDData publikacji22/06/2020
OJDz.U. S119
TWMiejscowośćJAROSŁAW
AUNazwa instytucjiPowiat Jarosławski (650900306)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany18/06/2020
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCKod CPV72314000 - Usługi gromadzenia oraz scalania danych
71300000 - Usługi inżynieryjne
71354000 - Usługi sporządzania map
72312100 - Usługi przygotowywania danych
71200000 - Usługi architektoniczne i podobne
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71222200 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich
71354300 - Usługi badań katastralnych
RCKod NUTSPL822
IAAdres internetowy (URL)http://www.jaroslaw.samorzady.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE