Servicii - 290492-2021

10/06/2021    S111

România-Târgu Mureș: Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

2021/S 111-290492

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva R.A.
Număr naţional de înregistrare: RO1590120
Adresă: Prin Direcția Silvică Mureș, Str. George Enescu nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540052
Țară: România
Persoană de contact: Stainbok Sorin
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefon: +40 265250074
Fax: +40 2652644447
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.rosilva.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121677
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Încheierea acordului-cadru pentru atribuirea contractului de servicii „Furnizare piese de schimb, montare, reparare și service de întreţinere pentru autovehicule (RABA) și utilaje terasiere din dotarea Direcţiei Silvice Mureş”

Număr de referinţă: 159012020215015
II.1.2)Cod CPV principal
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va răspunde, in mod clar si complet, solicitărilor de clarificări sau informaţii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunerea ofertelor.

Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt de întreținere și de reparații auto si utilaje terasiere. Serviciile de reparații se identifică și se stabilesc în urma unei constatări/diagnoze tehnice de specialitate, a unor operațiuni de demontare și/sau reasamblare de piese de schimb, a unei probe de drum sau combinații a acestor operații precum și inspecțiile tehnice periodice. Activitățile prestate în cadrul contractului se tarifează cu luarea în considerare a normativelor de timp stabilite de producătorul autovehiculului/utilajului la dată aprobării devizului – comandă fermă.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 935 065.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 10
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru remorci (tractoare)

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 7052 RON,

Valoarea maxima a A.C. 15454 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 5641 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 7052 lei

Nr ore minim AC - 80 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 169 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 64 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 80 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 454.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de intretinere, inclusiv servicii de inspecție tehnică periodică pentru TAF U657

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului si/sau la sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 553102 RON,

Valoarea maxima a A.C. 1088413 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 442481 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 553102 lei

Nr ore minim AC-4930 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 9813 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 3944 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 4930 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 088 413.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reparatiile se vor efectua cu atelier mobil sau pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele care necesita deplasarea la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de intretinere, inclusiv servicii de inspecție tehnică periodică pentru autobasculante RABA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca sau la sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lot I autobasculante RABA

Valoarea minima a AC 319670 RON,

Valoarea maxima a A.C. 638435 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 255736 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 319670 lei

Nr ore minim AC-3066ore

Nr de ore maxim al A.C. - 6130 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 2452 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 3066 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 638 435.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru IFRON (incarcator frontal)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34913000 Diverse piese de schimb
71631200 Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Prin atelier mobil la locul de munca al utilajului si/sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 212188 RON,

Valoarea maxima a A.C. 423517 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 169750 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 212188 lei

Nr ore minim AC-2715 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 5394 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 2172 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 2715 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 423 517.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Reparatiile se vor efectua cu atelier mobil la locul de munca al utilajului, sau prin deplasarea acestuia dus-intors pe cheltuiala prestatorului la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru trailer SCHWARTZMULLER

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 11928 RON,

Valoarea maxima a A.C. 18012 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 9452 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 11928 lei

Nr ore minim AC - 13 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 21 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 10 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 13 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 012.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru Buldoexcavator JCB

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului, sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 288724 RON,

Valoarea maxima a A.C. 544214 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 230979 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 288724 lei

Nr ore minim AC - 1499 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 3365 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 1199 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 1499 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 544 214.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru tractoare U650,U445

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34913000 Diverse piese de schimb
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului, sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 22495 RON,

Valoarea maxima a A.C. 44752 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 17966 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 22495 lei

Nr ore minim AC - 250 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 499 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 200 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 250 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 752.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru tractor Landini

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
71631100 Servicii de inspecţie a utilajelor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului, sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 8369 RON,

Valoarea maxima a A.C. 13759 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 6696 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 8369 lei

Nr ore minim AC - 41ore

Nr de ore maxim al A.C. - 76 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 33 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 41 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 759.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru TAF cu motoare PERKINS

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
34300000 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului, sau sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 401721 RON,

Valoarea maxima a A.C. 803863 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 321376 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 401721 lei

Nr ore minim AC - 240 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 490 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 192 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 240 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 803 863.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contravaloarea serviciilor de transport se va face pe cheltuiala prestatorului dus intors pentru utilajele la care reparatiile se vor efectua la sediul acestuia

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizare piese de schimb, montare, repararea si service de întreţinere, inclusiv servii de inspecție tehnică periodică pentru autogredere

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50110000 Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Cu atelier mobil la locul de munca al utilajului, sau la sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Valoarea minima a AC 178575 RON,

Valoarea maxima a A.C. 344646 lei

Valoarea celui mai mic contract subsecvent- 142860 lei

Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 178575 lei

Nr ore minim AC - 1075 ore

Nr de ore maxim al A.C. - 1966 ore

Nr ore cel mai mic contract subsecvent- 860 ore

Nr ore cel mai mare contract subsecvent – 1075 ore

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 344 646.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://e-licitatie. ro)

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.

a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita

Si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat(bugetul local pentru toate punctele de lucru declarate la ONRC, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conf cu legislatia din tara respectiva,

— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.

În sensul prevederilor articolului 63, aliniat (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,persoane cu funcţie de decizie din cadrul RNP Romsilva DS Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Berchesan Cristina Maria, Pirlea Cornelia Aurora, Pirlea Adrian, Iacob Lucian, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela, Puscas Vasile, Blaga Alexandra.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Autorizația tehnică emisă de R.A.R. (în funcție de lot) eliberată în conformitate cu art.1) si 2) din Ordonanța nr. 82/24.08.2000 privind autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații, de reglare și/sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor RNTR 9 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, (Cap. I-IV, anexa 6 – Autorizație tehnică, însoțită de Anexa la autorizația tehnică și anexa 7 – Certificat de atestare a capacității profesionale), pentru autovehiculele și operațiunile solicitate prin caietul de sarcini, valabilă la momentul prezentării sau document echivalent emis în țara de rezidență pentru ofertanții străini.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizația tehnică emisă de R.A.R., urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Efectivele medii anuale de personal declaraţie cu privire la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii ori execută lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii similare în valoare cumulată de cel puțin____lei, fără TVA (nu se solicita barem valoric pentru nici un lot ci doar o enumerare Prin servicii similare se înțeleg: definirea serviciilor similare ca fiind, dar fără a ne limita la: servicii de reparații și întreținere autovehicule/diverse utilaje cu motoare termice, autoutilitare, (cum ar fi: reparații mecanice; reparații electrice; reparația sistemelor de rulare; întreținerea uzuală; reparații ale caroseriei; reparații ale unor piese ale motorului; vopsire etc. instalarea de piese și accesorii opționale care nu fac parte din procesul de fabricație), servicii de verificări și inspecție tehnică a automobilelor, servicii de diagnoză, servicii de tractări auto, ...............**) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).

Loturile: 1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate Ofertanții trebuie să facă dovada că dispun de cel puțin un șef de atelier cu următoarele calificări educaționale și profesionale, dacă acestea nu constituie factori de evaluare: - Certificat de absolvire a cursului de maistru auto; - experientă specifică – să fi desfășurat în ultimii 3 ani activități similare celor ce fac obiectul procedurii.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul/Operatorii economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant

. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile privind numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii și numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani,. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate ofertantulu câştigător.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de servicii, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării; - recomandări; - alte documente echivalente.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile privind calificările educaționale și profesionale solicitate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitare, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pot fi: CV –uri; Certificate/atestate/autorizații recunoscute la nivel național sau internațional; fișe de post/contract de muncă sau alte documente echivalente

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/07/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/11/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/07/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

l.în situaţia în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de către autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificări prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de către operatorii economici de noi documente care conţin noi preturi. în cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat.

2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertanţilor în circumstanţe excepţionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzător. Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atragă pierderea garanţiei de participare.

3.0fertantul va prezenta o declaraţie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentaţia de atribuire. In situaţia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificări al clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificări si înaintate cu oferta. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunţa la aceste clauze autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.

4.In situaţia in care ofertantul apelează la o asociere cu alti operatori, la terţi susţinători sau la subcontractanti. in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.2 - Condiţii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajamente)+declaratii tert susţinător/acord asociere /declaraţie privind partite din contract care se subcontracteaza. dupa caz. intocmite in conformitate cu prevederile legale.

5.Autoritatea contractanta îsi rezervă posibilitate de a modifica contractul, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în baza art.221 din Legea 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic al DS Mureș
Adresă: Str. George Enescu nr. 6
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540052
Țară: România
E-mail: juridic@mures.rosilva.ro
Telefon: +40 265250075
Fax: +40 265264447
Adresă internet: www.rosilva.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2021