Lucrări - 290506-2021

10/06/2021    S111

România-Mediaș: Lucrări generale de construcţii de conducte

2021/S 111-290506

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 065-168797)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Apa Târnavei Mari S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 19502679
Adresă: Str. Comandor Dimitrie Moraru nr. 19
Localitate: Mediaș
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551041
Țară: România
E-mail: laura.munteanu@apatarnavei.ro
Telefon: +40 269841426
Fax: +40 269834270
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apatarnavei.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

ATM-CL-02 – Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în comunele Dârlos, Brateiu, Blăjel, Ațel, Biertan și Hoghilag (Valchid) din județul Sibiu

Număr de referinţă: 19502679_2020_PAAPD1148239
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrarile ce se vor executa în cadrul „Extindere retele de apa, retele de canalizare, conducte de aductiuni si gospodarii de apa in comunele Darlos, Brateiu, Blajel, Atel, Biertan si Hoghilag (Valchid) din judetul Sibiu – ATM-CL-02”, cuprind lucrari in sectorul de apa si canalizare dupa cum urmeaza:

(a) sectorul de apa:

— extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apă in loc. Valea Lunga (com. Darlos);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Buzd (com. Brateiu);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Atel (com. Atel);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Dupus (com. Atel);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Biertan (com. Biertan);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Copsa Mare (com. Biertan);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Richis (com. Biertan);

— extinderea sistemului de alimentare cu apă in loc. Valchid (com. Hoghilag);

— extindere conducta de aductiune pe traseul Medias-Brateiu-Buzd-Atel-Dupus-Biertan-Copsa Mare-Valchid;

— extindere conducta de aductiune pe traseul Medias-Valea Lunga-Paucea;

(b) sectorul de canalizare:

— extinderea sistemului de canalizare menajera in loc. Darlos (com. Darlos);

— extindere conducta de refulare Brateiu-Darlos-Medias.

Contractul include:

— amenajarea terenului;

— studii de teren;

— detalii de execuție;

— cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții;

— construcții și instalații;

— montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale;

— utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj;

— organizare de șantier;

— pregătirea personalului de exploatare;

— probe tehnologice și teste.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 065-168797

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 15/06/2021
A se citi:
Data: 18/06/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 15/06/2021
A se citi:
Data: 18/06/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 15/12/2021
A se citi:
Data: 18/12/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: