Roboty budowlane - 291043-2020

TITytułPolska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg
NDNumer publikacji ogłoszenia291043-2020
PDData publikacji24/06/2020
OJNumer wydania Dz.U. S120
TWMiejscowość nabywcyBIAŁYSTOK
AUNazwa urzędowa nabywcyMiasto Białystok (PL343)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany19/06/2020
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45233210 - Roboty w zakresie nawierzchni autostrad
45233120 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL841
IAAdres internetowy (URL)www.bip.bialystok.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE