Bunuri - 293664-2020

25/06/2020    S121

Republica Centrafricană-Bangui: Achiziția de combustibil pentru birouri și vehicule Delegației Uniunii Europene în Republica Centrafricană (CAR)

2020/S 121-293664

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Uniunea Europeană, Delegation to Central African Republic
Adresă: Avenue Barthélémy BOGANDA
Localitate: Bangui
Cod NUTS: 00 Not specified
Cod poștal: 1298
Țară: Republica Centrafricană
Persoană de contact: Head of Administration
E-mail: delegation-central-african-rep-hoa@eeas.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://eeas.europa.eu/delegations
Adresa profilului cumpărătorului: https://eeas.europa.eu/delegations/central-african-republic/area/jobs-funds_en
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de combustibil pentru birouri și vehicule Delegației Uniunii Europene în Republica Centrafricană (CAR)

Număr de referinţă: EEAS/DELCAFB/2020/OP/0015
II.1.2)Cod CPV principal
09100000 Combustibili
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de combustibili (benzină și motorină) pentru vehiculele și generatoarele electrice ale Delegației UE la Bangui.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09100000 Combustibili
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Bangui, Republica Centrafricană.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta dosarul achiziției, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 085-200091
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:

Achiziția de combustibil pentru birouri și vehicule Delegației Uniunii Europene în Republica Centrafricană (CAR)

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta dosarul achiziției, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/06/2020