darbai - 29457-2021

21/01/2021    S14

Čekija-Dubí: Greitkelių, kelių tiesimo darbai

2021/S 014-029457

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/23/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nacionalinis registracijos Nr.: 00080837
Adresas: Ruská 260
Miestas: Dubí 3
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 417 03
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Ing. Libor Tačner
El. paštas: tacner.cv@susuk.cz
Telefonas: +420 417532235
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.susuk.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://www.tenderarena.cz/profily/susuk

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Oprava živičného povrchu silnice III/26221 Fojtovice - Rychnov

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
45233142 Kelių remonto darbai
45233220 Kelių dangos darbai
45233223 Važiuojamosios dalies dangos keitimas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Silnice III/26221 Fojtovice - Rychnov

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice č. III/26221 v úseku Fojtovice - Rychnov, staničení km 5,771 - 7,432

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 05/10/2020
Pabaiga: 30/11/2020
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 207-501427

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: dodatek c. 1
Pavadinimas:

Oprava živičného povrchu silnice III/26221 Fojtovice - Rychnov

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
05/10/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Společnost pro komunikace Ústeckého kraje
Adresas: Průmyslová 228
Miestas: Obrnice
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 435 21
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Herkul a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25004638
Adresas: Průmyslová 228
Miestas: Obrnice
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 435 21
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Nacionalinis registracijos Nr.: 40233308
Adresas: Křižíkova 2393
Miestas: Teplice
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 415 01
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Sinice Žáček s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 44569432
Adresas: Antonína Sovy 965
Miestas: Česká Lípa
NUTS kodas: CZ051 Liberecký kraj
Pašto kodas: 470 01
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 5 238 031.00 CZK

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16/01/2021

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
45233100 Greitkelių, kelių tiesimo darbai
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45233142 Kelių remonto darbai
45233220 Kelių dangos darbai
45233223 Važiuojamosios dalies dangos keitimas
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Silnice č. III/26221 Fojtovice - Rychnov

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem plnění je oprava živičného povrchu silnice č. III/26221 v úseku Fojtovice - Rychnov, staničení km 5,771 - 7,432

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 10/12/2020
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 45 020.00 CZK
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Společnost pro komunikace Ústeckého kraje
Adresas: Průmyslová 228
Miestas: Obrnice
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 435 21
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Herkul a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 25004638
Adresas: Průmyslová 228
Miestas: Obrnice
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 435 21
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Nacionalinis registracijos Nr.: 40233308
Adresas: Křižíkova 2393
Miestas: Teplice
NUTS kodas: CZ042 Ústecký kraj
Pašto kodas: 415 01
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Silnice Žáček s.r.o.
Adresas: Antonína Sovy 965
Miestas: Česká Lípa
NUTS kodas: CZ051 Liberecký kraj
Pašto kodas: 470 01
Šalis: Čekija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Předmětem dodatku je úprava ceny díla na na základě skutečně provedených prací v rámci realizace stavby. V celkovém souhrnu více/méně prací dochází ke snížení ceny díla o 45 020,00 CZK.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Z důvodu slučitelnosti se stávajícími pracemi zadanými v původním řízení by změna dodavatele způsobila technické a ekonomické obtíže

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 5 238 031.00 CZK
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 5 193 011.00 CZK