Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 296308-2017

29/07/2017    S144

Francija-Pariz: Nepremičninsko svetovanje in tehnična pomoč

2017/S 144-296308

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ESMA
Poštni naslov: 103 rue de Grenelle
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: 75007
Država: Francija
E-naslov: procurement@esma.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.esma.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2773
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poštni naslov: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Kraj: Paris Cedex 07
Poštna številka: 75345
Država: Francija
E-naslov: procurement@esma.europa.eu
Šifra NUTS: FR101 Paris
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.esma.europa.eu/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nepremičninsko svetovanje in tehnična pomoč.

Referenčna številka dokumenta: PROC/2017/08.
II.1.2)Glavna koda CPV
70000000 Storitve poslovanja z nepremičninami
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet tega javnega razpisa je izbira podjetja za svetovanje o nepremičninah, ki bo v naslednjih mesecih pomagalo ESMA pri iskanju njegovih prihodnjih prostorov (ki bodo najeti).

Te storitve svetovanja o nepremičninah obsegajo zlasti:

— analizo dejanskega stanja in oceno potreb,

— študijo trga in ocene alternativnih možnosti za podporo ESMA pri raziskavi trga,

— strateško poročilo z analizo stroškov in koristi, priporočili, izborom in primerjavo najboljših dostopnih ponudb na trgu v Parizu,

— gospodarsko, finančno in pravno pomoč pri pogajanjih.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
70000000 Storitve poslovanja z nepremičninami
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FR101 Paris
II.2.4)Opis javnega naročila:

ESMA potrebuje svetovalno podjetje in njegovo skupino strokovnjakov na področjih različnih nepremičninskih storitev in trga nepremičnin, zlasti na področju komercialnih pisarniških prostorov, ki bodo posredovali strokovno znanje in nudili pomoč pri vodenju projekta, dokler ne bodo izbrani prihodnji prostori organa.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2017
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/09/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori ESMA .

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/07/2017