Storitve - 298069-2018

11/07/2018    S131

Belgija-Bruselj: Študija o možnostih za razvoj spletnih orodij in storitev za podporo malim vlagateljem pri naložbenih odločitvah

2018/S 131-298069

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Poštni naslov: SPA2, 07/029
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o možnostih za razvoj spletnih orodij in storitev za podporo malim vlagateljem pri naložbenih odločitvah

Referenčna številka dokumenta: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)Glavna koda CPV
79311400 Storitve gospodarskih raziskav
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj študije je:

— opredeliti najprimernejše obstoječe in nastajajoče rešitve za spletna orodja in storitve za podporo malim vlagateljem pri naložbenih odločitvah v EU in po svetu ter oceniti njihova tveganja in priložnosti z vidika potrošnikov,

— predlagati možnosti za nezakonodajne pobude na ravni EU ter zagotoviti njihovo oceno,

— opredeliti najboljšo(-e) možnost(-i) in zagotoviti opisa projekta za izvedbo te(-h) možnosti.

Študija mora pretehtati možnosti za podporo (nadaljnjemu) razvoju zasebnih ali javnih pobud (npr. spletni kalkulatorji, javne podatkovne zbirke, javno-zasebne pobude).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66171000 Storitve finančnega svetovanja
79312000 Storitve testiranja trgov
79314000 Študija izvedljivosti
79311410 Ocena ekonomskega učinka
79311400 Storitve gospodarskih raziskav
72316000 Storitve analize podatkov
72330000 Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih bo določil izvajalec. V Bruslju bodo potekali največ 3 koordinacijski sestanki z naročnikom.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo moral izvesti naslednje naloge:

(1) izvesti vzporejanje in analizo obstoječih ali nastajajočih rešitev za podporo malim vlagateljem pri izbiri naložbenih produktov, zlasti:

(a) opisati orodja in storitve v Evropski uniji in po svetu, ki pomagajo vlagateljem pri soočanju z izzivi pri iskanju in primerjanju naložbenih produktov za male vlagatelje, ter opisati tveganja in priložnosti za potrošnike pri uporabi teh orodij;

(b) opredeliti evropske in mednarodne prakse, ki bi jih bilo mogoče uporabiti kot primer ali kot izhodišče, iz katerega bi se razvilo orodje ali storitev na ravni EU;

(c) opredeliti pomanjkljivosti obstoječih rešitev, zlasti opisati, kako se (ali se ne) obravnavajo morebitna navzkrižja interesov, ki izhajajo iz modelov financiranja;

(2) predlagati vsaj 3 možnosti za nezakonodajne pobude na ravni EU in njihovo oceno;

opis predlaganih možnosti mora vključevati vsaj naslednje:

(a) dodano vrednost predlagane možnosti za vse zadevne deležnike;

(b) vpliv na obstoječi trg in deležnike;

(c) sinergije in interoperabilnost z obstoječimi orodji in storitvami;

(d) morebitno obliko in tehnično postavitev, npr. spletna platforma, spletno mesto, aplikacija;

(e) zbiranje podatkov, postopek hranjenja in konsolidacije, vključno z vlogo in odgovornostjo vključenih akterjev;

(f) način zagotavljanja celovite, jasne in preprosto razumljive predstavitve rezultatov;

(g) ključne deležnike, odgovorne za razvoj in delovanje;

(h) finančne potrebe in njihove vire, posebej potrebo po javnem financiranju na nacionalni ravni ali ravni EU, ter njihovo obliko;

(i) navedbo, ali je možnost mogoče izvesti v EU znotraj obstoječega pravnega in regulativnega okvira oziroma katere spremembe prava EU bi bile potrebne;

(j) druge pravne, regulativne in tehnične omejitve, ki bi jih bilo treba odpraviti.

Navedene možnosti bi bilo treba primerjati z „običajnim scenarijem“, tj. organskim razvojem trga konsolidacije podatkov, ki ga vodijo gospodarski subjekti. Pri „običajnem scenariju“ bi bilo treba še posebej upoštevati, da že obstajajo zasebne pobude, ki za svoje stranke zagotavljajo specializirane informacije in analitične storitve;

(3) predlagati izvedbeno pot za najboljšo(-e) možnost(-i), zlasti:

(a) opredeliti najboljšo možnost in odločitev utemeljiti;

(b) zagotoviti opis projekta, v katerem je treba med drugim navesti: pregled projekta, njegove cilje, koristi, način izvajanja, časovni razpored, zahteve, ocenjene finančne vire in njihovo obliko ter pričakovane rezultate.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost in ustreznost predlagane metodologije / Ponder: 75
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija dela / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Ukrepi za nadzor kakovosti / Ponder: 10
Cena - Ponder: 30
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisno dokumentacijo.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/09/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/10/2018
Lokalni čas: 14:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo na javnem srečanju dne 1.10.2018 (14:00) na naslovu: Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika na ponudnika. Ponudnik mora iz organizacijskih in varnostnih razlogov vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne dostop do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/06/2018