Bunuri - 298352-2021

15/06/2021    S114

Polonia-Varşovia: Contract-cadru pentru furnizarea de arme de serviciu (pistol semiautomat compact 9 x 19 mm), de muniții și accesorii

2021/S 114-298352

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 095-248737)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://frontex.europa.eu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de arme de serviciu (pistol semiautomat compact 9 x 19 mm), de muniții și accesorii

Număr de referinţă: Frontex/2021/0395/OP/MS
II.1.2)Cod CPV principal
35300000 Arme, muniţii şi piese conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei proceduri de achiziții publice este de a atribui un contract-cadru (contracte-cadru) pentru furnizarea de arme de serviciu (pistol semiautomat compact 9 x 19 mm), de accesorii și de servicii conexe, precum și de muniție pentru acestea, în vederea utilizării de către corpul permanent al poliției de frontieră și al gărzii de coastă europene. Procedura de licitație este împărțită în următoarele două loturi:

Lotul 1: pistol semiautomat compact 9 x 19 mm, accesorii și instruire;

Lotul 2: muniție.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/06/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 095-248737

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1 and 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 15/06/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 29/06/2021
Ora locală: 11:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1 and 2
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 16/06/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 30/06/2021
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: