Mums džiugu pranešti, kad 2024-01-29 (data orientacinė, dar bus patvirtinta) pradės veikti nauja TED portalo versija. Norite sužinoti, kokių naujų funkcijų, patobulinimų ir kt. parengėme naudotojams? Kviečiame susipažinti su mūsų straipsniu ir sužinoti daugiau apie naujus svarbiausius pasikeitimus ir funkcijas.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Dėl klaidos programoje, „eForms“ skelbimuose netinkamai rodomi URL. Stengiamės pašalinti šią problemą. Kol kas siūlome nutrinti kablelį (ar bet kokį kitą specialų ženklą), įrašytą URL pabaigoje. Atsiprašome už nepatogumus.

Prekės - 299190-2023

19/05/2023    S96

Rumunija-Dumești: Žaidimų aikštelės įrenginiai

2023/S 096-299190

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Comuna Dumesti (Primaria Comunei Dumesti)
Nacionalinis registracijos Nr.: 4540585
Adresas: Strada: principala, nr. 0
Miestas: Dumesti
NUTS kodas: RO213 Iaşi
Pašto kodas: 707185
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Mihai Cocoveica
El. paštas: primariadumesti@yahoo.com
Telefonas: +40 232322020
Faksas: +40 232322020
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.primariadumesti.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Achizitie dotari pentru obiectivul „Gradinita cu program normal cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi”

Nuorodos numeris: 4540585/2022/II
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achizitie dotari pentru obiectivul „Gradinita cu program normal cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi”

Valoarea estimata este 104.983,00 lei fara TVA din care:

Lot 1 Dotari teren de sport – 5900,00 lei fara TVA, cuprinzand:

1. Panou de baschet cu inaltime reglabila – 1 buc

Lot 2 Dotari loc de joaca – 99.083,00 lei fara TVA, cuprinzand:

1. Balansoar – 4 buc

2. Ansamblu leagane pentru copii (compus din 3 leagana cu bare de sustinere rigide) – 2 buc

3. bancute pentru copii din 5 elemente cu spatar – 6 buc

4. ansamblu leagane pentru copii (compus din 2 leagane tip sea elastica si tiranti din lant + 2 inele de tragere cu franghie) – 2 buc

5. ansamblu de joc pentru copii compus din 2 topogane si turn de catarare – 1 buc

6. module de joaca fixate pe suport din resort elastic – 8 buc

7. panouri de separatie traforate H=90cm – 50 ml;

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește de către autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/ simplificat: 15 zile.

Autoritatea/entitatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informaţiilor suplimentare: 10 zile

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 78 810.00 RON
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 2 Dotari loc de joaca

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
37535200 Žaidimų aikštelės įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO213 Iaşi
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Dumesti, jud. Iasi

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lot 2 Dotari loc de joaca – 99.083,00 lei fara TVA, cuprinzand:

1. Balansoar – 4 buc

2. Ansamblu leagane pentru copii (compus din 3 leagana cu bare de sustinere rigide) – 2 buc

3. bancute pentru copii din 5 elemente cu spatar – 6 buc

4. ansamblu leagane pentru copii (compus din 2 leagane tip sea elastica si tiranti din lant + 2 inele de tragere cu franghie) – 2 buc

5. ansamblu de joc pentru copii compus din 2 topogane si turn de catarare – 1 buc

6. module de joaca fixate pe suport din resort elastic – 8 buc

7. panouri de separatie traforate H=90cm – 50 ml;

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Programul Operational Regional – POR Contractul de finantare SMIS 125152 „Constructii gradinite Regiunea Nord Est”

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot 1 Dotari teren de sport

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
37452210 Krepšinio priemonių rinkiniai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO213 Iaşi
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Dumesti, jud. Iasi

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Lot 1 Dotari teren de sport – 5900,00 lei fara TVA, cuprinzand:

1. Panou de baschet cu inaltime reglabila – 1 buc

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Programul Operational Regional – POR Contractul de finantare SMIS 125152 „Constructii gradinite Regiunea Nord Est”

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2022/S 230-663515
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2883 si 2884
Pirkimo dalies Nr.: 2,1
Pavadinimas:

Contracte de furnizare produse Lot 1 si 2

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
09/05/2023
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 5
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L.
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 14417327
Adresas: Strada , Nr. 107
Miestas: Craiova
NUTS kodas: RO411 Dolj
Pašto kodas: 200541
Šalis: Rumunija
El. paštas: germromtrading@yahoo.com
Telefonas: +40 251520520
Faksas: +40 251520520
Interneto adresas: www.germromtrading.ro
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 104 983.00 RON
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 78 810.00 RON
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică).

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire SE VOR ADRESA ÎN MOD EXCLUSIV ÎN SEAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participar simplificat.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenelede răspuns ale autorității contractante prevăzutela art 103 alin. 2 din HG nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Întrebari”).

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale:

• Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Departajarea se va face exclusiv în functie de pret si nu prin cuantificarea altor elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici

În vederea departajarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfasurata integral prin mijloace electronice)

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: Bucuresti
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/05/2023