Storitve - 299670-2018

12/07/2018    S132    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Zavarovanje požarne nadzorne točke (PCI) in varnostne nadzorne točke (PCS)

2018/S 132-299670

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: AO-UGB@curia.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3844
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zavarovanje požarne nadzorne točke (PCI) in varnostne nadzorne točke (PCS)

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-18/007
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je zagotoviti storitve varnostnega načrtovanja za PCI/PCS, ki se nahaja v pritličju podnožja stolpa B.

Storitve, ki jih bo treba zagotoviti, zajemajo:

— demontažo predelnih sten,

— dobavo in namestitev posebnih predelnih sten RC 2,

— dobavo in namestitev vrat RC 2,

— namestitev dodatnih nadzornih kamer,

— namestitev dodatnih bralnikov kartic,

— vzpostavitev sistema SAS,

— prilagoditev pohištva,

— požarni alarm,

— programiranje dostopa.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Šifra NUTS: LU000
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori Sodišča Evropske unije

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte Prilogo I – Tehnične specifikacije k razpisnim specifikacijam.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ogledi lokacije bodo organizirani na datume, navedene v povabilu k oddaji ponudb. Udeležba na ogledu lokacije je obvezna. Ponudbe gospodarskih subjektov, ki se ogleda ne bodo udeležili, bodo zavrnjene. Gospodarski subjekti, ki se želijo udeležiti ogleda, morajo svojo namero sporočiti po elektronski pošti na naslov AO-UGB@curia.europa.eu

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte točko 5.4.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 19/09/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 24/09/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Sodišča Evropske unije na naslovu: bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg, Luksemburg.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, naj se pisno najavijo po elektronski pošti na naslov AO-UGB@curia.europa.eu najpozneje 3 delovne dni pred zgoraj navedenim datumom. Udeleži se lahko le 1 zastopnik na ponudnika. Ob prihodu mora iz varnostnih razlogov predložiti osebni dokument in pooblastilo za zastopanje podjetja, ki oddaja ponudbo.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: F-67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313

Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Roki Splošnega sodišča

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/07/2018