Dostawy - 301273-2020

 • 41303-2020: Polska-Radom: Drukarki laserowe
  Data publikacji:28/01/2020
  Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
  Nazwa instytucji:Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
  • 89879-2020: Polska-Radom: Drukarki laserowe
   Data publikacji:24/02/2020
   Dokument:Sprostowanie
   Nazwa instytucji:Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
  • 301273-2020: Polska-Radom: Drukarki laserowe
   Data publikacji:29/06/2020
   Dokument:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
   Nazwa instytucji:Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych