Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 301765-2016

01/09/2016    S168    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Irska-Trim: Tehnično svetovanje in pomoč pri vprašanjih glede stavbe in izvajanju projekta

2016/S 168-301765

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Health and Food Safety
Poštni naslov: Grange, Dunsany, County Meath
Kraj: Trim
Šifra NUTS: IE022
Država: Irska
Kontaktna oseba: Frances O'Sullivan-Kelleher
E-naslov: Sante-irl-cft@ec.europa.eu
Telefon: +353 469061817
Telefaks: +353 469061705

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1713
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tehnično svetovanje in pomoč pri vprašanjih glede stavbe in izvajanju projekta

Referenčna številka dokumenta: SANTE/2016/F6/031.
II.1.2)Glavna koda CPV
71200000 - IA14
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropska komisija upravlja stavbo, ki jo zaseda v Grangeu, Dunsany, okrožje Meath, Irska, v skladu s svojimi obveznostmi kot najemnica, kar pomeni, da bo v prihodnosti potrebno delo za obnovitev in renovacijo. V tem kontekstu bo izvajalec na zahtevo Komisije zagotovil pomoč in tehnično svetovanje za Komisijo in ji pomagal pri izvedbi projektov v celoti ali delno, med drugim vključno s predhodnimi študijami, pripravljalno fazo, načrtovanjem, tehnično pomočjo z javnimi razpisi, spremljanjem in pregledovanjem izvajanja del ter pomočjo med začasnim in končnim prevzemom del.

Velikost stavbe je 10 100 m2, kar obsega pisarne, arhive, sobe za IT, sejne sobe s kabinami za tolmačenje, jasli in glavno kuhinjo.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71320000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE022
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Komisija poziva k oddaji ponudb ustrezno usposobljene arhitekturne in inženirske svetovalce, ki bodo zagotovili pomoč in tehnično svetovanje za Komisijo in ji pomagali pri izvedbi projektov v celoti ali delno, med drugim vključno s predhodnimi študijami, pripravljalno fazo, načrtovanjem, tehnično pomočjo z javnimi razpisi, spremljanjem in pregledovanjem izvajanja del ter pomočjo med začasnim in končnim prevzemom del. Tehnična pomoč pri vprašanjih glede stavbe bo nabavljena preko posebne pogodbe, pripravljene na podlagi glavne okvirne pogodbe. Izvajalcu bo poslan zahtevek za storitve, kakor je orisano v tehničnih specifikacijah in v sporazumu s finančno kvoto, predloženo v ponudbi. Med Komisijo in izvajalcem bo podpisana posebna pogodba. V posebni pogodbi bodo določeni pogoji za projekt.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Najvišja vrednost tega naročila za morebitno 4-letno obdobje je ocenjena na približno 200 000 EUR. Vendar to ni zajamčen znesek – dejanska vrednost je odvisna od vrste in pogostosti zahtevanih storitev v morebitnem obdobju okvirnega naročila.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Arhitekti morajo biti člani kraljevega inštituta arhitektov Irske (The Royal Institute of the Architects of Ireland – RIAI) ali vpisani v ustrezni register poklicev države prebivališča.

Inženirji morajo biti člani organa za inženirje Irske (Engineers Ireland) ali vpisani v ustrezni register poklicev države prebivališča.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/10/2016
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 12/10/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

DG Health and Food Safety, Grange, Dunsany, County Meath, Irska.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Največ 2 osebi, ki zastopata posameznega ponudnika.

Osebe, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem vsaj 2 delovna dneva prej obvestiti kontaktno osebo iz oddelka I.1 po e-pošti (sante-irl-cft@ec.europa.eu).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

36 mesecev.

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Kot v oddelku VI.4.1
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/08/2016