Dostawy - 303492-2020

TITytułPolska-Rybnik: Odczynniki laboratoryjne
NDNr dokumentu303492-2020
PDData publikacji30/06/2020
OJDz.U. S124
TWMiejscowośćRYBNIK
AUNazwa instytucjiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku (272780323)
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany26/06/2020
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProceduraT - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV38434000 - Analizatory
33696500 - Odczynniki laboratoryjne
33140000 - Materiały medyczne
30211400 - Konfiguracje komputerowe
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.szpital.rybnik.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE