Storitve - 307138-2018

17/07/2018    S135

Danska-Kopenhagen: Storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega – podatki visoke ločljivosti o pokrovnosti tal za referenčno leto 2018

2018/S 135-307138

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za okolje
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: Copenhagen
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Karoline Rygaard
E-naslov: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve programa Copernicus za spremljanje kopnega – podatki visoke ločljivosti o pokrovnosti tal za referenčno leto 2018

Referenčna številka dokumenta: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Glavna koda CPV
72300000 Podatkovne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega javnega razpisa je skleniti naročilo(‑a) storitev z gospodarskim(‑i) subjektom(‑i), ki bo(‑do) zajemalo(‑a) posodobitev in izdelavo 4 obstoječih podatkovnih slojev visoke ločljivosti (high resolution layers – HRL) z nekaj spremembami (predvsem novi ali spremenjeni izdelki o spremembah) za referenčno leto 2018 ter izdelkov o spremembah za obdobje 2015–2018.

Ta javni razpis je razdeljen na 4 sklope:

— Sklop 1: Zaprtje tal 2018, spremembe zaprtja tal 2015–2018 in pozidanost 2018,

— Sklop 2: Izdelki o gozdovih: gostota drevesne pokritosti in prevladujoča vrsta listov in izdelki o spremembah ter izdelki o vrsti gozdov,

— Sklop 3: Travišča in spremembe travišč,

— Sklop 4: Vode in mokrišča.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zaprtje tal 2018, spremembe zaprtja tal 2015–2018 in pozidanost 2018

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse storitve se bodo večinoma izvajale v lastnih prostorih bodočega izvajalca, z občasnimi srečanji v prostorih EEA v Københavnu ali na drugih lokacijah v primeru priložnostnih srečanj v zvezi s programom Copernicus.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta sklop zajema izdelavo 3 glavnih izdelkov:

(1) nadaljnje zagotavljanje obstoječih izdelkov o trenutnem stanju zaprtja tal za referenčno leto 2018, vendar z izboljšanjem prostorske ločljivosti z 20 m (zdaj) na 10 m;

(2) nadaljnje zagotavljanje obstoječih izdelkov o spremembah zaprtja tal za obdobje 2015–2018 (pri ločljivosti 20 m) in

(3) podatkovni sloj o trenutnem stanju komponente pozidanosti za leto 2018 pri prostorski ločljivosti 10 m.

Podatkovni sloj visoke ločljivosti o zaprtju tal ima od vseh slojev visoke ločljivosti najdaljšo časovno vrsto, ki obsega izdelke iz let 2006, 2009, 2012 in 2015 ter povezane izdelke o spremembah. Način izdelave in potek dela sta že razmeroma stabilna, vendar se vanju v primerjavi s prejšnjimi izdelki uvajata 2 bistveni spremembi:

1. v podatkovnem sloju o trenutnem stanju zaprtja tal za leto 2018 se bo izboljšala prostorska ločljivost z velikosti slikovne pike 20 m × 20 m na velikost slikovne pike 10 m × 10 m v skladu s tehnološkim razvojem in izboljšavami;

2. v to bo za dodano vrednost vključen še usklajen izdelek o pozidanosti, ki ga je razvilo Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije v okviru Evropskega zemljevida poseljenosti (European settlement map – ESM), ki bo temeljil na posnetkih satelitov Sentinel‑2 in bo na voljo v celoti usklajen s komponento o zaprtju tal pri enaki prostorski ločljivosti 10 m × 10 m.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Copernicus – Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izdelki o gozdovih: gostota drevesne pokritosti in prevladujoča vrsta listov in izdelki o spremembah ter izdelki o vrsti gozdov

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse storitve se bodo večinoma izvajale v lastnih prostorih bodočega izvajalca, z občasnimi srečanji v prostorih EEA v Københavnu ali na drugih lokacijah v primeru priložnostnih srečanj v zvezi s programom Copernicus.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta sklop zajema drugo posodobitev podatkovnega sloja visoke ločljivosti o gozdovih in v veliki meri sledi uveljavljenemu poteku in načinu dela za izdelavo glavnega izdelka o gostoti drevesne pokritosti in prevladujoči vrsti listov za referenčno leto 2018. Podobno kot pri prejšnjih izdelkih so v to vključeni tudi izpeljani izdelki o gozdovih. Glavne spremembe v primerjavi s prejšnjimi podatkovnimi sloji visoke ločljivosti o gozdovih so:

(1) izboljšanje prostorske ločljivosti na 10 m × 10 m za podatkovne sloje o trenutnem stanju v skladu z drugimi sloji visoke ločljivosti in

(2) poenostavitev izdelkov o spremembah na podlagi izkušenj, pridobljenih s prvo serijo (2012–2015) izdelkov o spremembah gozdov.

Da bi omogočili izdelke o spremembah za celotno razpoložljivo časovno vrsto, se te poenostavitve izvedejo tako za obdobje 2012–2015 (na osnovi obstoječih izdelkov o spremembah iz obdobja 2012–2015) kot za 2015–2018.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Copernicus – Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Travišča in spremembe travišč

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse storitve se bodo večinoma izvajale v lastnih prostorih bodočega izvajalca, z občasnimi srečanji v prostorih EEA v Københavnu ali na drugih lokacijah v primeru priložnostnih srečanj v zvezi s programom Copernicus.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta sklop zajema izdelavo posodobitve izdelkov o traviščih iz leta 2015 in prvega izdelka o spremembah travišč. Prostorska ločljivost za podatkovne sloje o trenutnem stanju se bo izboljšala na 10 m × 10 m v skladu z drugimi sklopi.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Copernicus – Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Vode in mokrišča

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90700000 Okoljske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: DK011 Byen København
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Vse storitve se bodo večinoma izvajale v lastnih prostorih bodočega izvajalca, z občasnimi srečanji v prostorih EEA v Københavnu ali na drugih lokacijah v primeru priložnostnih srečanj v zvezi s programom Copernicus.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ta sklop zajema izdelavo posodobitve osnovnega izdelka o vodah in mokriščih iz leta 2015 v obliki „osveževanega arhiva“. Vrsta posodobitve je drugačna kot v okviru drugih sklopov, saj izdelek o vodah in mokriščih v osnovi kartira pogostost pojavljanja vodnih in mokrih razmer v daljšem obdobju 7 let (s 4 sezonskimi opazovanji na leto). V skladu z drugimi sklopi se s posodobitvijo izdelka o vodah in mokriščih za referenčno leto 2018 izboljša prostorska ločljivost izdelka o vodah in mokriščih na 10 m × 10 m.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Copernicus – Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o vzpostavitvi programa Copernicus (UL L 122, 24.4.2014, str. 44).

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v oddelkih 2.2.1 in 2.2.2.1 razpisnih specifikacij.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/09/2018
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/09/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Danska.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo vnaprej obvestiti službo za javna naročila EEA, in sicer najpozneje do 24.9.2018 po e‑pošti na procurement@eea.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

V skladu s členom 134(1)(e) in 134(4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2462 z dne 30.10.2015 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, si EEA pridržuje pravico, da lahko v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila uporabi postopek s pogajanji z bodočim(‑i) izvajalcem(‑i) sklopov za naročilo novih storitev brez predhodne objave obvestila o naročilu.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/07/2018