Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Servicii - 307158-2018

17/07/2018    S135

Belgia-Bruxelles: Furnizare și actualizare de date pentru secțiunile „Cerințe” și „Taxe interne” ale site-ului și bazei de date ale serviciului „Export Helpdesk” al Comisiei Europene

2018/S 135-307158

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Trade, Directorate A - Resources, Information and Policy coordination
Adresă: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3789
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare și actualizare de date pentru secțiunile „Cerințe” și „Taxe interne” ale site-ului și bazei de date ale serviciului „Export Helpdesk” al Comisiei Europene

Număr de referinţă: TRADE2018/A3/A11
II.1.2)Cod CPV principal
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul are ca obiectiv furnizarea și actualizarea de date pentru secțiunile referitoare la cerințe și taxe ale site-ului și bazei de date ale serviciului Trade Helpdesk al Comisiei Europene. Datele livrate trebuie să ofere o gamă completă a actualelor cerințe generale și specifice produselor ale UE (lotul 1) și ale taxelor interne ale statelor membre, și anume TVA și accize (lotul 2) pentru toate produsele care figurează pe lista tarifelor vamale.

Lotul 1: Contract pentru furnizarea și actualizarea cu regularitate a datelor privind cerințele generale și specifice legate de importuri pentru secțiunea cerințe de pe site-ul și din baza de date a serviciului Trade Helpdesk al DG Comerț.

Lotul 2: Contract pentru furnizarea și actualizarea cu regularitate a datelor privind taxele interne din UE, și anume TVA și accize de pe site-ul și din baza de date a serviciului Trade Helpdesk al DG Comerț.

Site-ul serviciului Trade Helpdesk poate fi vizitat la adresa: http://tradehelpdesk.europa.eu

Baza de date pentru cerințe și taxe interne face parte din acest site și poate fi accesată prin intermediul formularului unic de intrare de pe pagina principală.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract pentru furnizarea și actualizarea cu regularitate a datelor privind cerințele generale și specifice legate de importuri pentru site-ul și baza de date a serviciului Trade Helpdesk al DG Comerț

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Livrabile pentru Lotul 1:

(a) prezentarea generală a procedurilor de import, inclusiv a documentelor pentru formalitățile vamale;

b) cerințele generale aplicabile tuturor produselor;

(c) cerințele specifice, textele explicative și legătura către codurile NC de 8 cifre și țara de origine;

(d) lista tuturor „titlurilor cerințelor” cu descrieri succinte în limbile engleză, franceză, spaniolă și portugheză;

(e) proiectele de texte referitoare la modificările importate ale cerințelor pentru secțiunea „Știri” de pe site.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acesta poate fi reînnoit de 2 ori, de fiecare dată pe o perioadă de 12 luni. Valoarea maximă estimată menționată la punctul II.2.6 (Lotul 1) include toate reînnoirile posibile.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Contract pentru furnizarea și actualizarea cu regularitate a datelor privind taxele interne din UE, și anume TVA și accize de pe site-ul și din baza de date a serviciului Trade Helpdesk al DG Comerț.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
72300000 Servicii de înlocuire de date
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Livrabile pentru Lotul 2:

(a) Prezentarea generală a impozitării interne la nivelul UE și al statelor membre, inclusiv a autorităților competente din fiecare stat membru;

(b) Taxe interne specifice aplicabile în fiecare stat membru al UE pentru bunuri importate în UE. Acestea includ:

i) cotele TVA-ului;

ii) accizele;

(e) proiectele de texte referitoare la modificările importate ale impozitării interne pentru secțiunea „Știri” de pe site.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Acesta poate fi reînnoit de 2 ori, de fiecare dată pe o perioadă de 12 luni. Valoarea maximă estimată menționată la punctul II.2.6 (Lotul 2) include toate reînnoirile posibile.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 063-138828
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/09/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/09/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels 1040, Belgia

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La deschiderea ofertelor pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Ofertantul trebuie să furnizeze numele complet, data nașterii, naționalitatea și numărul cărții de identitate sau al pașaportului reprezentanților, cu cel puțin 2 zile lucrătoare în prealabil, la adresa: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu. A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/07/2018