Storitve - 307299-2019

03/07/2019    S126    Evropska investicijska banka - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Omejeni postopek 

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Podpora za ocenjevanje projektov in krepitev zmogljivosti končnih upravičencev do okvirnega posojila za obnovo po potresu

2019/S 126-307299

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka (EIB)
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: eib-cpcm-procurement@eib.org

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://www.eib.org/en/about/procurement/calls-technical-assistance/aa-000999001.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4905
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Podpora za ocenjevanje projektov in krepitev zmogljivosti končnih upravičencev do okvirnega posojila za obnovo po potresu

Referenčna številka dokumenta: AA-000999-001
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen te tehnične pomoči je končnim upravičencem okvirnega posojila EIB za obnovo po potresu zagotoviti podporo pri dejavnostih skrbne presoje, izvajanja in spremljanja. Večsektorsko okvirno posojilo je namenjeno financiranju obnove poškodovane infrastrukture majhnega obsega za obvladovanje posledic potresa z dne 16.4.2016, ki je opustošil velika območja zahodnega Ekvadorja. Posojilo je namenjeno provincama Manabi in Esmeraldas. Obnova bo izvedena v skladu s protipotresnimi ukrepi in ekvadorskimi gradbenimi predpisi.

Tehnična pomoč bo:

(i) zagotovila podporo za občine, ki so končni upravičenci posojila EIB, pri zagotovitvi skrbne presoje in izvedbi sklopa izvedljivih podprojektov, da se zagotovita teritorialni pristop in izboljšanje življenjskih pogojev; in

(ii) okrepila odpornost na potresna in geotehnična tveganja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Ekvador.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 20
Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:

Prijavijo se lahko vse upravičene fizične in pravne osebe ali skupine (konzorciji) teh oseb. Za več informacij glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sklad za spodbujanje naložb v Latinski Ameriki

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 102-245885
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 11/09/2019
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 06/10/2019
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L–2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/06/2019