Storitve - 310087-2018

18/07/2018    S136

Belgija-Bruselj: AO 06A40/2017/M016 – Arhitekturne in tehnične storitve v zvezi s pisarnami Evropskega parlamenta za stike

2018/S 136-310087

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3493
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: Parlement européen, Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: SAM Contrats et marchés, bureau WIM 09P014
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 06A40/2017/M016 – Arhitekturne in tehnične storitve v zvezi s pisarnami Evropskega parlamenta za stike

Referenčna številka dokumenta: 06A40/2017/M016
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Okvirna pogodba za zagotavljanje arhitekturnih in tehničnih storitev v zvezi s pisarnami Evropskega parlamenta za stike.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
71210000 Storitve svetovanja arhitektov
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
71250000 Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
71251000 Arhitekturne storitve in storitve geodetskega nadzora
79932000 Storitve notranjega oblikovanja
71322000 Storitve gradbenega projektiranja za objekte nizke gradnje
71222000 Arhitekturne storitve v zvezi s površinami na prostem
71631400 Storitve tehničnih pregledov gradbenih inženirskih objektov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj

II.2.4)Opis javnega naročila:

Evropski parlament ima pisarne za stike v vseh glavnih mestih 28 držav članic, 6 regionalnih uradov v nekaterih večjih mestih Evropske unije in pisarno za stike v Washingtonu. Upravlja tudi Maison Jean Monnet v mestu Bazoches-sur-Guyonne. Stavbe, v katerih je sedež pisarn za stike, se nahajajo v naslednjih mestih: Atene, Berlin, Bratislava, Bruselj, Budimpešta, Bukarešta, Dublin, Dunaj, Haag, Helsinki, København, Lizbona, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, Nikozija, Pariz, Praga, Riga, Rim, Sofija, Stockholm, Talin, Valletta, Varšava, Vilna, Zagreb, Barcelona, Edinburg, Marseille, Milano, München, Vroclav in Washington.

Zadevne stavbe so bodisi v najemu bodisi v lasti evropskih institucij.

Skupna površina zadevnih stavb znaša približno 71 000 m2.

Upravljanje nepremičnin, upravljanje vzdrževanja in vodenje projektov obnove in izgradnje teh stavb zagotavljata naslednja 2 oddelka Evropskega parlamenta:

— Oddelek za upravljanje nepremičnin pisarn za stike, ki zagotavlja upravljanje nepremičnin in vzdrževanje,

— Oddelek za Europa Experience in raziskave nepremičninskega trga, ki je zadolžen za raziskave nepremičninskega trga ter projekte obnove in izgradnje.

Evropski parlament želi v pomoč tema 2 oddelkoma pri njunih nalogah pridobiti storitve pomoči ter arhitekturnega in tehničnega svetovanja z zagotovitvijo osebja:

— bodisi za polni delovni čas v prostorih Evropskega parlamenta v Luxembourgu, ki bo moralo tudi redno potovati v pisarne za stike (najmanj 2 potovanji na mesec za 2–3 dni),

— bodisi za priložnostne naloge pomoči in svetovanja v prostorih Evropskega parlamenta v Luxembourgu in/ali v pisarnah za stike.

Storitve, ki jih bo moralo to osebje zagotoviti, obsegajo storitve svetovanja, projektiranja, študij ter spremljanja del.

Predvidene storitve so spremenljivega obsega in tehničnosti ter lahko zajemajo vsa tehnična področja gradbeništva (električna napeljava, vodovodna in sanitarna napeljava, higiena, tehnične napeljave, dvigala, požarna varnost, arhitektura, konstrukcije, statika, groba gradbena dela, zaključna gradbena dela, zaključna dela, okolje itd.).

Zaradi vrste storitev so naloge na lokacijah neizogibne. Zato bo moralo najeto osebje redno potovati (okvirno: 2‑ ali 3‑krat na mesec za obdobje 2–3 dni).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Sodelovanje v tem postopku javnega razpisa je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe ter javne organe držav članic Evropske unije in za vse pravne in fizične osebe ter javne organe tretjih držav, ki imajo z Evropsko unijo na področju javnega naročanja sklenjen poseben sporazum, ki jim omogoča dostop do naročila iz tega javnega razpisa pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 21/08/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 29/08/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Rue Belliard 80, Bruxelles, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, se morajo najaviti po e‑pošti na naslov INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu najpozneje 2 delovna dni pred datumom odpiranja ponudb in zastopanje omejiti na 1 osebo, sicer se jim lahko dostop do odpiranja ponudb upravičeno zavrne.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67000
Država: Francija
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
06/07/2018