Prekės - 310288-2020

03/07/2020    S127

Ispanija-Madridas: Farmacijos produktai

2020/S 127-310288

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Servicio Madrileño de la Salud, Hospital Universitario Ramón y Cajal
Adresas: Carretera Colmenar Viejo, kilómetro 9,100
Miestas: Madrid
NUTS kodas: ES300 Madrid
Pašto kodas: 28034
Šalis: Ispanija
Asmuo ryšiams: Dirección de Gestión y Servicios Generales, Unidad de Contratación
El. paštas: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
Telefonas: +34 913369052

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.hrc.es

Pirkėjo profilio adresas: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Adquisición de la especialidad farmacéutica dicloruro de Radio 223 1100 KB/ml, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33600000 Farmacijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Adquisición de la especialidad farmacéutica dicloruro de Radio 223 1100 KB/ml, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 237 262.50 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ES300 Madrid
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Almacén del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Adquisición de la especialidad farmacéutica dicloruro de Radio 223 1100 KB/ml, con destino al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

— duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: treinta y seis meses,

— prórroga obligatoria para el empresario: sí,

— la prórroga será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti ribotame konkurse
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:
    • konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių
Paaiškinimas:

Por ser de aplicación el artículo 168.a.2.ª de la LCSP, dado que no existe competencia por razones técnicas; y que procede la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial del medicamento objeto del contrato.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Adquisición de la especialidad farmacéutica dicloruro de Radio 223 1100 KB/ml

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
19/06/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Bayer Hispania, S. L.
Nacionalinis registracijos Nr.: B08193013
Miestas: Barcelona
NUTS kodas: ES300 Madrid
Pašto kodas: 08970
Šalis: Ispanija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 355 893.75 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 237 262.50 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal
Miestas: Madrid
Pašto kodas: 28034
Šalis: Ispanija
El. paštas: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
Telefonas: +34 913369052

Interneto adresas: www.hrc.es

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Conforme se especifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Unidad de Contratación, Hospital Universitario Ramón y Cajal
Miestas: Madrid
Šalis: Ispanija
El. paštas: gesecocon.hrc@salud.madrid.org
Telefonas: +34 913369052
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/06/2020