Prekės - 310290-2020

03/07/2020    S127

Estija-Talinas: Staliniai kompiuteriai

2020/S 127-310290

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Nacionalinis registracijos Nr.: 70000310
Adresas: Lubja tn 4
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 10115
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: rik@just.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.rik.ee/

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Nacionalinis registracijos Nr.: 90006006
Adresas: Lasnamäe tn 2
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 11412
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: eas@eas.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.eas.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Harku Vallavalitsus
Nacionalinis registracijos Nr.: 75014132
Adresas: Kallaste tn 12
Miestas: Harku vald
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 76901
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: harku@harku.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.harku.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kuusalu Vallavalitsus
Nacionalinis registracijos Nr.: 75033496
Adresas: Mõisa tee 17
Miestas: Kuusalu vald
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 74604
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: vallavalitsus@kuusalu.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.kuusalu.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Narva Linnakantselei
Nacionalinis registracijos Nr.: 75008485
Adresas: Peetri plats 5
Miestas: Narva linn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 20308
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: narvalv@narva.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.narva.ee/

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Rae Vallavalitsus
Nacionalinis registracijos Nr.: 75026106
Adresas: Aruküla tee 9
Miestas: Rae vald
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 75301
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: info@rae.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.rae.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Riigikohus
Nacionalinis registracijos Nr.: 74001127
Adresas: Lossi tn 17
Miestas: Tartu linn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 50093
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: info@riigikohus.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.riigikohus.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum
Nacionalinis registracijos Nr.: 90012585
Adresas: Vabaõhumuuseumi tee 12
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 13521
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: info@evm.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.evm.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Tallinna Linnakantselei
Nacionalinis registracijos Nr.: 75014920
Adresas: Vabaduse väljak 7
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 15199
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: lvpost@tallinnlv.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.tallinn.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Tallinna Tehnikaülikool
Nacionalinis registracijos Nr.: 74000323
Adresas: Ehitajate tee 5
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 19086
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: info@ttu.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.ttu.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Tallinna Ülikool
Nacionalinis registracijos Nr.: 74000122
Adresas: Narva mnt 25
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 10120
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: eda.viisma@tlu.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.tlu.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Tartu Ülikool
Nacionalinis registracijos Nr.: 74001073
Adresas: Ülikooli tn 18
Miestas: Tartu linn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 50090
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: info@ut.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.ut.ee

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Viljandi Vallavalitsus
Nacionalinis registracijos Nr.: 75038606
Adresas: Kauba tn 9
Miestas: Viljandi linn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 71020
Šalis: Estija
Asmuo ryšiams: Katrina Kõivsaar
El. paštas: viljandivald@viljandivald.ee
Telefonas: +372 6636313

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.viljandivald.ee

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga

Nuorodos numeris: 215373
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) hangib Vabariigi Valitsuse 30.6.2016 korralduse nr 225 alusel keskselt kontoritöökoha lauaarvuteid ja monitore. Hanke alusel sõlmitud raamlepingud laienevad kõigile riigiasutustele, kes on vastavas korralduses nimetatud (ca 160 riigiasutust) ning lisaks juriidilistele isikutele, kes on volitanud RIK-i hanget korraldama vastava volikirja alusel (ühishankijad) ja vabatahtliku keskse hankimise kaudu soetajatele. Ühishankijateks on lisaks kohustusliku keskse hankega hõlmatud asutused.

Hankelepinguid sõlmitakse nii asjade väljaostmiseks (asja omandamise õigusega) kui ka rentimiseks (asja

omandamise õiguseta). Hankelepingu esemeks on lauaarvutid ja monitorid koos tarkvaralitsentside, lisaseadmete ja -komponentidega. Hanke eseme hulka kuulub ka ostetava või renditava asja kohaletoomine hankija määratud asukohta Eestis ning hankelepingu lõppemisel renditava asja tagastamine (tagasivõtmine) hankija poolt määratud asukohas Eestis.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 500 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 1 - mitme pakkujaga raamleping minikonkursside teostamiseks

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse mitme pakkujaga ilma hankesse esitatava pakkumuseta. Minikonkursi läbiviimiseks esitab tellija täitjatele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või läbi riigihangete registri ettepaneku esitada pakkumus. Läbi riigihangete registri ei ole tellija kohustatud ettepanekut esitama juhul, kui pakkumuse eeldatav maksumus jääb alla riigihangete seaduse § 14 lg 1 p 1 toodud piirmäära ning vastav õigus tuleneb riigihangete seadusest.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Pakendamine / Lyginamasis svoris: 50.0
Kokybės kriterijus - Vardas: Pakendamine / Lyginamasis svoris: 50.0
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 2 - klass 1 lauaarvutite soetus

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 1 lauaarvutite ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Lauaarvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Integreeritud kiipkaardilugeja olemasolu klaviatuuril / Lyginamasis svoris: 5.0
Kaina - Lyginamasis svoris: 95.0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 3 - klass 2 lauaarvutite soetus

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 2 lauaarvutite ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Lauaarvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Integreeritud kiipkaardilugeja olemasolu klaviatuuril / Lyginamasis svoris: 5.0
Kaina - Lyginamasis svoris: 95.0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 4 - klass 3 lauaarvutite seotus

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 3 lauaarvutite ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Lauaarvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Integreeritud kiipkaardilugeja olemasolu klaviatuuril / Lyginamasis svoris: 5.0
Kaina - Lyginamasis svoris: 95.0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 5 - klass 4 lauaarvuti (AIO) soetus

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213300 Staliniai kompiuteriai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 4 AIO lauaarvutite ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Lauaarvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Integreeritud kiipkaardilugeja olemasolu klaviatuuril / Lyginamasis svoris: 5.0
Kaina - Lyginamasis svoris: 95.0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 6 - klass 1 monitori soetus

Pirkimo dalies Nr.: 6
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231300 Displėjaus ekranai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 1 monitoride ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Monitoride ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: A-klassi energiamärgise olemasolu / Lyginamasis svoris: 20.0
Kaina - Lyginamasis svoris: 80.0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Osa 7 - klass 2 monitoride soetus

Pirkimo dalies Nr.: 7
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30231300 Displėjaus ekranai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: EE EESTI
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Raamleping sõlmitakse kuni viie enim punkte saanud kvalifitseeritud pakkujaga, kelle pakkumused on tunnistatud vastavaks ja edukaks. Lepinguga on hõlmatud klass 2 monitoride ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Monitoride ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: A-klassi energiamärgise olemasolu 27" monitoril (flat screen) / Lyginamasis svoris: 10.0
Kokybės kriterijus - Vardas: A klassi energiamärgise olemasolu 29" monitoril (flat screen) / Lyginamasis svoris: 10.0
Kokybės kriterijus - Vardas: A-klassi energiamärgise olemasolu 34" monitoril (flat screen) / Lyginamasis svoris: 10.0
Kaina - Lyginamasis svoris: 70.0
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Võidakse rahastada erinevatest vahenditest

II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 035-082270
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2/72-20
Pirkimo dalies Nr.: 5
Pavadinimas:

Raamleping_lauaarvutid_osa 5_GreenIT_Telia

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
26/06/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Green IT OÜ
Nacionalinis registracijos Nr.: 11306239
Adresas: Mustamäe tee 3
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 15033
Šalis: Estija
El. paštas: hange@greenit.ee

Interneto adresas: http://www.greenit.ee

Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Aktsiaselts SEB Liising
Nacionalinis registracijos Nr.: 10281767
Adresas: Tornimäe tn 2
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 15010
Šalis: Estija
El. paštas: liising@seb.ee
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Telia Eesti AS
Nacionalinis registracijos Nr.: 10234957
Adresas: Mustamäe tee 3
Miestas: Tallinn
NUTS kodas: EE EESTI
Pašto kodas: 15033
Šalis: Estija
El. paštas: hange@telia.ee

Interneto adresas: http://www.telia.ee

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 500 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

1.Hanke eeldatav maksumus ei väljenda tegelike soetuste ja raamlepingu mahtu. Kuivõrd hankega on hõlmatud u 160 asutust, ei ole võimalik detailsemalt mahte hinnata. Raamlepinguid on võimalik pikendada kuni 12 kuud. Pikendamise asjaolu tingib eelkõige uue riigihankelepingu sõlmimise viibimine selliselt, et kehtiva ja uue lepingu vaheline periood oleks kaetud lepinguga.

2. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-riigihangete keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Adresas: Endla 13/Lõkke 5
Miestas: Tallinn
Pašto kodas: 10122
Šalis: Estija
El. paštas: vako@fin.ee
Telefonas: +372 6113713

Interneto adresas: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Adresas: Endla 13/Lõkke 5
Miestas: Tallinn
Pašto kodas: 10122
Šalis: Estija
El. paštas: vako@fin.ee
Telefonas: +372 6113713

Interneto adresas: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/06/2020