Prekės - 310296-2020

03/07/2020    S127

Čekija-Hradec Králové: Lubų apšvietimo įranga

2020/S 127-310296

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Královéhradecký kraj
Nacionalinis registracijos Nr.: 70889546
Adresas: Pivovarské náměstí 1245
Miestas: Hradec Králové
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pašto kodas: 500 03
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Jitka Bučková
El. paštas: jbuckova@kr-kralovehradecky.cz
Telefonas: +420 495817512

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.kr-kralovehradecky.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Nacionalinis registracijos Nr.: 26000202
Adresas: Purkyňova 446
Miestas: Náchod
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pašto kodas: 547 01
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Bc. Michaela Kapustová
El. paštas: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
Telefonas: +420 72786414

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.nemocnicenachod.cz/oblastni-nemocnice-nachod

Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Vyšetřovací a operační svítidla pro Oblastní nemocnici Náchod

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31524100 Lubų apšvietimo įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu vyšetřovacích a operačních svítidel pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem č. 2, tedy Oblastní nemocnicí Náchod a.s. (dále také jen „ONN“). Předmětná dodávka zahrnuje pojízdná a stropní vyšetřovací svítidla a dále 1-zdrojová a 2-zdrojová operační svítidla.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 2 509 932.30 CZK
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
45215144 Sveikatos patikrinimo kabinetų statybos darbai
31524110 Operacinių lempos
33162100 Operacinės įrenginiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ052 Královéhradecký kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod, ČESKÁ REPUBLIKA; objekty J a K v rámci I. etapy modernizace a dostavby.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu vyšetřovacích a operačních svítidel pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem č. 2, tedy Oblastní nemocnicí Náchod, a.s. (dále také jen „ONN“).

Předmětná dodávka zahrnuje pojízdná a stropní vyšetřovací svítidla a dále 1zdrojová a 2zdrojová operační svítidla.

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, d) D.1001.15 Montážní výkresy (součást projektové dokumentace veřejné zakázky Oblastní nemocnice Náchod I. etapa modernizace a dostavby), která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).

Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek návrh kupní smlouvy.

Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 047-110354
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
17/06/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 5
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 5
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Nimotech, s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 18825605
Adresas: Šumavská 416/15
Miestas: Brno
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 602 00
Šalis: Čekija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 4 790 000.00 CZK
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 2 509 932.30 CZK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Kupní smlouva uzavřena se zadavatelem č. 1 - Královéhradecký kraj - 2 496 916,80 CZK bez DPH.

Servisní smlouva uzavřena se zadavatelem č. 2 - Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Cena za pozáruční servis v servisní smlouvě: 13 015,50 CZK bez DPH.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
29/06/2020