Lucrări - 311947-2017

09/08/2017    S151

Luxemburg-Luxemburg: Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 561, 562, 563, 564, 59 și 77 (loturi tehnice, loturi de lucrări interioare)

2017/S 151-311947

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, direction générale des infrastructures et de la logistique
Adresă: plateau de Kirchberg, bâtiment Konrad Adenauer, bureau 2A008
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: à l'attention de M. le chef d'unité
E-mail: inlo.ao-kad@ep.europa.eu
Telefon: +352 430024527
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiect de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg – loturile 561, 562, 563, 564, 59 și 77 (loturi tehnice, loturi de lucrări interioare).

II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg constă în construcția extensiei unei clădiri administrative pe aproximativ 190 000 m2 și, sub rezerva unei decizii care va fi luată ulterior, în renovarea unei clădiri administrative existente de 65 000 m2. Acest complex administrativ va găzdui toate departamentele Parlamentului European care își desfășoară activitatea în Luxemburg.

Prezentul contract vizează următoarele loturi:

— lotul 561 „Uși metalice”;

— lotul 562 „Pereți despărțitori din oțel-sticlă”;

— lotul 563 „Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră”;

— lotul 59 „Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare”.

Loturile sunt indivizibile. Atribuirea se va face separat pentru fiecare lot.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 17 459 347.92 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Uși metalice

Lot nr.: 561
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45421000 Lucrări de tâmplărie
45421131 Instalare de uşi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 561 – Uși metalice:

T1: uși metalice.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pereți despărțitori din oțel-sticlă

Lot nr.: 562
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45421152 Instalare de pereţi despărţitori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 562 – Pereți despărțitori din oțel-sticlă:

T1: pereți despărțitori din oțel-sticlă, uși din sticlă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră

Lot nr.: 563
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
45421000 Lucrări de tâmplărie
45421150 Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 563 – Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră:

T1: plinte, îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră, pereți despărțitori din oțel-sticlă;

T2: uși din lemn.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare

Lot nr.: 59
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
39100000 Mobilier
45262521 Zidărie de faţadă
45420000 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie
44221111 Ferestre duble
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 59 – Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare:

T1: mobilier fix;

T2: paramente;

T3: pereți despărțitori mobili;

T4: geamuri pentru cabinele de interpretare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

Opțiunile sunt descrise în caietul de sarcini și în anexele la acesta.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2016/S 088-154593
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 561
Titlu:

Uși metalice

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresă: Upheider Weg 94-98
Localitate: Steinhagen
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 33803
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 788 681.46 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 10 %

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 2
Lot nr.: 562
Titlu:

Pereți despărțitori din oțel-sticlă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresă: Upheider Weg 94-98
Localitate: Steinhagen
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 33803
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 962 776.46 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 10 %

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3
Lot nr.: 563
Titlu:

Tâmplărie de interior din lemn – plinte – storuri – îmbrăcăminți pentru parapeți de fereastră

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
19/12/2016
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Karl Westermann GmbH & CO. KG
Adresă: 1 Albstraße
Localitate: Denkerdorf
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 73770
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 707 890.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4
Lot nr.: 59
Titlu:

Mobilier fix – paramente – pereți despărțitori mobili – geamuri pentru cabinele de interpretare

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Părțile interesate trebuie să contacteze organismele competente pentru căile de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/07/2017