Roboty budowlane - 312168-2021

TITytułWęgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni
NDNumer publikacji ogłoszenia312168-2021
PDData publikacji22/06/2021
OJNumer wydania Dz.U. S119
TWMiejscowość nabywcyBUDAPESZT
AUNazwa urzędowa nabywcyOrszágos Vízügyi Főigazgatóság (15796019241)
OLJęzyk oryginałuHU
CYKraj nabywcyHU
AARodzaj nabywcyN - Agencja/Biuro krajowe lub federalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany18/06/2021
DTTermin składania ofert28/06/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45315700 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45251120 - Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45260000 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
71245000 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71320000 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45317100 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317200 - Instalowanie transformatorów elektrycznych
45315100 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317300 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
42122450 - Pompy próżniowe
45315200 - Roboty w zakresie turbin
45315300 - Instalacje zasilania elektrycznego
42122000 - Pompy
45232152 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45315500 - Instalacje średniego napięcia
RCMiejsce realizacji (NUTS)HU110
IAAdres internetowy (URL)http://www.ovf.hu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE