Dostawy - 313051-2016

TITytułPolska-Poznań: Różne produkty lecznicze
NDNumer publikacji ogłoszenia313051-2016
PDData publikacji09/09/2016
OJNumer wydania Dz.U. S174
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany07/09/2016
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)33690000 - Różne produkty lecznicze
IAAdres internetowy (URL)www.szpital-strusia.poznan.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa klasyczna 2004/18/WE