Usługi - 313695-2016

Wyświetl widok skrócony

10/09/2016    S175

Luksemburg-Luksemburg: AO 10653 — „Pomoc redakcyjna w produkcji, tłumaczeniu i utrzymaniu zbioru streszczeń prawodawstwa UE”

2016/S 175-313695

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.7.2016, 2016/S 143-258117)

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUKSEMBURG. Kontakt: Wojciech Kałamarz. Tel. +352 292944331. Faks +352 292942672. E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu

Zamiast 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 27.9.2016 Czas lokalny: 10:00.

[...]

Powinno być 

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

Data: 27.9.2016 Czas lokalny: 11:00.

[...]