Dostawy - 314513-2017

TITytułPolska-Gdynia: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
NDNr dokumentu314513-2017
PDData publikacji10/08/2017
OJDz.U. S152
TWMiejscowośćGDYNIA
AUNazwa instytucjiGmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni (PL)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucjiR - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany09/08/2017
DTTermin01/09/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
OCPierwotny kod CPV09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.zdiz.gdynia.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE